Allokering

Allokering er spredning av eiendelene til en investor på forskjellige investeringsmuligheter, som for eksempel på aksjer, obligasjoner og kontanter. Formålet er å optimalisere balansen mellom risiko og avkastning.

Allokering er spredning av eiendelene til en investor på forskjellige investeringsmuligheter, som for eksempel på aksjer, obligasjoner og kontanter. Formålet er å optimalisere balansen mellom risiko og avkastning.