Bear-marked

Et bear-marked er et marked med fallende kurser, hvor man forventer ytterligere fall.

Et bear-marked er et marked med fallende kurser, hvor man forventer ytterligere fall.