Børsnotert aksje

Børsnoterte aksjer er aksjer i selskaper som er notert på en børs. Ofte er risikoen lavere enn ved ikke-noterte aksjer.

Børsnoterte aksjer er aksjer i selskaper som er notert på en børs. Ofte er risikoen lavere enn ved ikke-noterte aksjer.