Depotgebyr

Depotgebyr er et gebyr som investorer betaler for å ha sine verdipapirer stående i et depot. Depotgebyret kreves av banker eller aksjemeglerselskaper.