Global Compact

Global Compact er FNs ti generelle prinsipper for bedriftens innsats med samfunnsansvar. Bedrifter kan tilslutte seg prinsippene og på den måten forplikte seg til å rapportere om hvordan deres forretningsaktiviteter lever opp til Global Compact.

Prinsippene i Global Compact er:

 • Bedriften bør støtte og respektere beskyttelsen av menneskerettighetene som er erklært internasjonalt.
 • Bedriften bør sikre at den ikke medvirker til krenkelse av menneskerettigheter.
 • Bedriften bør opprettholde foreningsfriheten og effektivt anerkjenne retten til kollektiv forhandling.
 • Bedriften bør støtte utryddelsen av alle former for tvangsarbeid.
 • Bedriften bør støtte effektiv avskaffelse av barnearbeid.
 • Bedriften bør avskaffe diskriminering i forbindelse med arbeids- og ansettelsesforhold.
 • Bedriften bør støtte forebyggende for miljømessige utfordringer.
 • Bedriften bør ta initiativ til å fremme større miljømessig ansvar.
 • Bedriften bør oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier.
 • Bedriften bør motarbeide alle former for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Global Compact er FNs ti generelle prinsipper for bedriftens innsats med samfunnsansvar. Bedrifter kan tilslutte seg prinsippene og på den måten forplikte seg til å rapportere om hvordan deres forretningsaktiviteter lever opp til Global Compact.

Prinsippene i Global Compact er:

 • Bedriften bør støtte og respektere beskyttelsen av menneskerettighetene som er erklært internasjonalt.
 • Bedriften bør sikre at den ikke medvirker til krenkelse av menneskerettigheter.
 • Bedriften bør opprettholde foreningsfriheten og effektivt anerkjenne retten til kollektiv forhandling.
 • Bedriften bør støtte utryddelsen av alle former for tvangsarbeid.
 • Bedriften bør støtte effektiv avskaffelse av barnearbeid.
 • Bedriften bør avskaffe diskriminering i forbindelse med arbeids- og ansettelsesforhold.
 • Bedriften bør støtte forebyggende for miljømessige utfordringer.
 • Bedriften bør ta initiativ til å fremme større miljømessig ansvar.
 • Bedriften bør oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier.
 • Bedriften bør motarbeide alle former for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.