Illikvid verdipapir

At et verdipapir er illikvid betyr at det er vanskelig å omsette. Det er ofte større spredning på illikvide papirer enn det er på likvide papirer. Dette skyldes at ved illikvide verdipapirer er det en større forskjell på prisen som selgeren ønsker og prisen som kjøperen tilbyr.

At et verdipapir er illikvid betyr at det er vanskelig å omsette. Det er ofte større spredning på illikvide papirer enn det er på likvide papirer. Dette skyldes at ved illikvide verdipapirer er det en større forskjell på prisen som selgeren ønsker og prisen som kjøperen tilbyr.