Innenlandsk aksje

Innenlandske aksjer er aksjer som er notert på en innenlandsk børs. Som investor vil man ofte få lavere risiko ved å investere i innenlandske aksjer, fremfor å investere i utenlandske aksjer. Dette skyldes at man unngår valutakursrisiko når man investerer i innenlandske aksjer.

Innenlandske aksjer er aksjer som er notert på en innenlandsk børs. Som investor vil man ofte få lavere risiko ved å investere i innenlandske aksjer, fremfor å investere i utenlandske aksjer. Dette skyldes at man unngår valutakursrisiko når man investerer i innenlandske aksjer.