Likvid verdipapir

At et verdipapir er likvid betyr at det er enkelt omsettelig. Omvendt med illikvide papirer.

At et verdipapir er likvid betyr at det er enkelt omsettelig. Omvendt med illikvide papirer.