Pantobligasjon

Pantobligasjoner er obligasjoner som er utstedt av et realkredittinstitutt. Når man investerer i pantobligasjoner er man med på å låne penger til boligeiere som skal finansiere en bolig.