Pengemarked

Dersom en kunde inngår en kontrakt om plassering eller lån av penger, kalles dette for pengemarked. Innlån omtales ofte som avtaleinnskudd og utlån som avtalelån.