Refusjon

Refusjon er oppgjort som alle positive tilbakeførsel i perioden. Det inkluderer refusjon av eventuelle indirekte kostnader som følge av beholdningen i investeringforeninger.

Refusjon er oppgjort som alle positive tilbakeførsel i perioden. Det inkluderer refusjon av eventuelle indirekte kostnader som følge av beholdningen i investeringforeninger.