Risikojustert avkastning

Den risikojusterte avkastningen viser hvor stor avkastningen den enkelte portefølje har gitt når det har blitt justert for den påtatte risikoen. Typisk forventes det at investeringer hvor det har blitt tatt en høyere risiko, også gir høyere avkastning for å kompensere investoren. Derfor kan du bruke den risikojusterte avkastningen til å vurdere om du blir tilstrekkelig kompensert for den risikoen du har påtatt deg. Rent regneteknisk tilsvarer den risikojusterte avkastningen til en Sharpe Ratio med en risikofri rente på null.

Den risikojusterte avkastningen viser hvor stor avkastningen den enkelte portefølje har gitt når det har blitt justert for den påtatte risikoen. Typisk forventes det at investeringer hvor det har blitt tatt en høyere risiko, også gir høyere avkastning for å kompensere investoren. Derfor kan du bruke den risikojusterte avkastningen til å vurdere om du blir tilstrekkelig kompensert for den risikoen du har påtatt deg. Rent regneteknisk tilsvarer den risikojusterte avkastningen til en Sharpe Ratio med en risikofri rente på null.