Risikospredning

Risikospredning er fordelingen av den investerte summen på tvers av aktivklasser, bransjer, geografiske områder, kapitalforvaltere osv. Formålet er å minske risikoen gjennom mindre avhengighet av utviklingen i enkelte verdipapirer.

Risikospredning er fordelingen av den investerte summen på tvers av aktivklasser, bransjer, geografiske områder, kapitalforvaltere osv. Formålet er å minske risikoen gjennom mindre avhengighet av utviklingen i enkelte verdipapirer.