Selskapshendelse

Selskapshendelser (corporate actions) er alt som påvirker en aksje og dens eierforhold. Det kan være når aksjen utstedes, noteres på børsen, splittes eller om selskapet kjøpes opp eller går konkurs.

Selskapshendelser (corporate actions) er alt som påvirker en aksje og dens eierforhold. Det kan være når aksjen utstedes, noteres på børsen, splittes eller om selskapet kjøpes opp eller går konkurs.