Statsobligasjon

Statsobligasjoner er obligasjoner som er utstedt av staten. Når man investerer i statsobligasjoner låner man penger til staten. Staten forplikter seg til å betale renter og avdrag til eieren av obligasjonen.

Statsobligasjoner er obligasjoner som er utstedt av staten. Når man investerer i statsobligasjoner låner man penger til staten. Staten forplikter seg til å betale renter og avdrag til eieren av obligasjonen.