Taktisk allokering av eiendeler

Ved taktisk allokering av eiendeler justeres hver aktivklasses andel av den samlede porteføljen kontinuerlig, basert på forventingene til markedsverdien. Markedstiming er den avgjørende avkastningsdriveren for taktisk allokering.

Ved taktisk allokering av eiendeler justeres hver aktivklasses andel av den samlede porteføljen kontinuerlig, basert på forventingene til markedsverdien. Markedstiming er den avgjørende avkastningsdriveren for taktisk allokering.