Total Expense Ratio (TER)

Total Expense Ratio (TER) anger de samlede handels- og administrasjonskostnadene i en investeringsforening. TER angis som en årlig prosentsats.

Total Expense Ratio (TER) anger de samlede handels- og administrasjonskostnadene i en investeringsforening. TER angis som en årlig prosentsats.