Tidsvektet avkastning (TWR)

Den tidsvektede avkastningen (TWR) er overens med den gjeldende GIBS-standarden og tar hensyn til inn- og utbetalinger. Den tidsvektede avkastningen veier alle dager likt. Ved å beregne start- og sluttverdi for hver eneste dag er det mulig å beregne den daglige avkastningen. Disse avkastningene akkumuleres over perioden og gir den samlede avkastningen.

Den tidsvektede avkastningen (TWR) er overens med den gjeldende GIBS-standarden og tar hensyn til inn- og utbetalinger. Den tidsvektede avkastningen veier alle dager likt. Ved å beregne start- og sluttverdi for hver eneste dag er det mulig å beregne den daglige avkastningen. Disse avkastningene akkumuleres over perioden og gir den samlede avkastningen.