Utbytteskatt

I forbindelse med utbetaling av utbytte tilbakeholdes en utbytteskatt, slik at aksjonæren kun mottar nettoutbytte. Hvis utbytteskatten holdes tilbake på en utenlandsk aksje, kan aksjonæren søke om inndriving av utbytteskatten. Deretter kan dette motregnes mot utbytteskatten som betales til den danske staten.

I forbindelse med utbetaling av utbytte tilbakeholdes en utbytteskatt, slik at aksjonæren kun mottar nettoutbytte. Hvis utbytteskatten holdes tilbake på en utenlandsk aksje, kan aksjonæren søke om inndriving av utbytteskatten. Deretter kan dette motregnes mot utbytteskatten som betales til den danske staten.