Utvidet overvåkning

Få en utvidet overvåkning av dine investeringer, så du kan få trygghet for at de blir forvaltet optimalt og som avtalt

Med rapportering fra Hemonto får du allerede overvåket dine investeringer.

Med utvidet overvåkning, overvåker vi dine investeringerpå transaksjonsnivå og man kan agere ved eventuelle avvik enten om de er relatert til kostnader, investeringsrammer eller noe helt annet.

Med vår utvidede overvåkning får du

  • Sikkerhet på at du ikke betaler mer enn avtalt – vi kontrollerer dine omkostninger i forbindelse med samtlige transaksjoner og gebyrer.
  • Refundert eventuelle feil i omkostningene – vi tar dialogen med forvalteren når vi finner uoverensstemmelser i dine omkostninger.
  • Best mulige vilkår for dine investeringer – vi analyserer og vurderer om dine omkostninger er som normen i markedet, eller om der er grunnlag for optimalisering.
  • Vissheten om at det blir investert som avtalt om – vi gir deg oversikten over dine forvalteres investeringsrammer og om de blir overholdt.
  • Oppfølgning på eventuelle brudd på dine forvalteres investeringsrammer – vi undersøker potensielle brudd på rammene og holder deg orientert underveis.

Vi sjekker ”regningen” fra dine kapitalforvaltere og sørger for, at du ikke betaler mer enn avtalt

Det er uungåelig at det skjer feil fra tid til annen – også hos dine kapitalforvaltere. Men selv en liten feil kan koste deg dyrt om du investerer for millionbeløp. Vi dobbeltsjekker derfor de kostnadene du har i forbindelse med samtlige transaksjoner og gebyrer. Og det er uavhengig om du har foretatt 500 eller 10 000 transaksjoner.

Det resulterer jevnlig i at vi finner feil i alt fra forvaltningshonorarer, handelsomkostninger, konto- og depotgebyrer og kick-back fra forvaltere og fond. I 2020 har vi i gjennomsnitt funnet mer enn en feil per kunde.

Når vi finner en feil henvender vi oss til forvalteren og sikrer at du får refundert det du har betalt for mye. I løpet av siste år har vi fått refundert titalls millioner tilbake til våre kunder.

Vi hjelper med å finne muligheter for optimalisering

Har du ikke tiden eller ressursene internt hjelper vi gjerne til med å vurdere om dine omkostninger hos de forskjellige forvaltere er markedsmessige og om det er mulig å optimalisere mer på dette området.

Vi har gjennomgått og analysert flere enn 1.000 porteføljer og vi overvåker samlet sett investeringer for over NOK 400 mrd. Vi har derfor et meget omfattende datagrunnlag som ligger til grunne for våre upartiske og datadrevne analyser.

Dette sier kundene våre

Fondsdirektør

En verdifull samarbeidspartner.

Hovedkasserer i fagforbund

Med Hemontos løsning har vi fått oversikt og tar våre beslutninger på et godt grunnlag.

Hovedkasserer i fagforbund

Med Hemontos løsning har vi fått oversikt og tar våre beslutninger på et godt grunnlag.

Ditt Hemonto-team overvåker dine investeringer og følger opp på potensielle brudd på investeringsrammene

Når du har lagt den rette investeringsstrategi, er det viktig at den blir etterlevd siden den er utarbeidet med hensikt på å få mest mulig ut av dine investeringer innenfor de gitte rammer og behov du måtte ha.

Ofte danner din investeringsstrategi grunnlaget for dine porteføljeavtaler med forvalterne og det er derfor viktig at dine forvaltere overholder disse avtalene slik at de investerer i overensstemmelse med din strategi.

Hvis du har flere forvaltere som jobber under forskjellige rammer kan det være vanskelig å ha full oversikt over hvem som jobber under hvilke rammer samt om de overholder disse. Vi gir deg denne oversikten.

Vi overvåker løpende dine investeringer og når vi oppdager feil eller brudd på dine forvalteres investeringsrammer undersøker vi årsaken til bruddet. På denne måten slipper du selv å undersøke ved eventuelle brudd på investeringsrammene.

Når vi finner reelle brudd som du skal forholde deg til rapporterer vi det øyeblikkelig til deg, så du alltid har en trygghet for at dine investeringer blir forvaltet optimalt og som avtalt.

Vil du vite mer om vår utvidete overvåkning?

Alexander Bjørgan

Head of Sales

+47 40 84 32 02

ab@hemonto.com

Kontakt
Henning Gershof

Chief Commercial Officer

+45 31 27 46 07

hg@hemonto.com

Kontakt