Investor der laver et samlet Private-Equity-overblik

7 ting, du skal være opmærksom på, når du laver et samlet Private Equity-overblik


Skrevet af Ken Gamskjær

Det er vigtigt, at du har et samlet overblik over alle dine Private Equity-investeringer af to årsager. For det første er det enormt vigtigt, at du altid har et overblik over dit samlede unfunded commitment. På den måde ved du altid præcist, hvor meget fondene tilsammen kan kalde fra dig og dermed, hvor stort et likviditetsberedskab, du skal have for at kunne imødekomme deres kald.

For det andet giver en samlet rapportering dig muligheden for at kunne sammenligne resultaterne af dine forskellige Private Equity-investeringer.

Læs med her, hvor vi gennemgår 7 ting, du skal være opmærksom på, når du udarbejder et samlet Private Equity-overblik.

1. Vær opmærksom på den manglende fælles standard for fondenes rapportering, når du udarbejder et private equity-overblik

At lave et samlet Private Equity-overblik er ikke så simpelt som bare at samle nøgletallene fra de forskellige fonde, du har investeret i.

Private Equity-markedet er nemlig ikke lige så reguleret som det børsnoterede marked, hvor der er mange krav til, hvordan og hvornår børsnoterede selskaber skal rapportere, og hvor meget information de skal dele.

Der er således ingen regler eller fælles standard for, hvordan fondene rapporterer for deres investeringer. Det er derfor i høj grad op til den enkelte fond, hvordan de vælger at rapportere og beregne de forskellige Private Equity-nøgletal.

En stor del af opgaven med at udarbejde en samlet rapportering for dine Private Equity-investeringer ligger derfor i at sikre, at nøgletallene for de forskellige investeringer er udarbejdet på det samme grundlag.

Få en grundig gennemgang af Private Equity-nøgletallene IRR, DPI, RVPI og TVPI i denne artikel.

Derudover er der også en række andre områder, du skal være opmærksom på, når du udarbejder rapporteringen.

Hos Hemonto har vi lang erfaring med rapportering af Private Equity. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. Den viden bruger vi til at sikre vores kunder et retvisende overblik over deres Private Equity-investeringer.

I det følgende fortæller vi, hvad du konkret skal være opmærksom på, når du udarbejder dit Private Equity-overblik. På den måde får du et godt udgangspunkt for at bevare overblikket over dine Private Equity-investeringer og sammenligne deres performance.

E-bog

360 grader rundt om Private Equity

Få e-bogen, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag e-bogen.

2. vær opmærksom på, om du imødekommer kald, der ikke reducerer dit unfunded commitment

En af de vigtigste fordele ved at udarbejde et samlet Private Equity-overblik for alle dine Private Equity-investeringer er som nævnt, at du på den måde kan bevare overblikket over dit samlede unfunded commitment. I den forbindelse er det vigtigt, at du er opmærksom på, om du imødekommer kald fra fondene, der ikke reducerer dit unfunded commitment.

Kald, der ikke reducerer dit unfunded commitment kan f.eks. være omkostninger til management fees eller renteomkostninger. Det står i din Limited Partner Agreement (LPA), om omkostninger reducerer dit unfunded commitment eller ej.

Som du kan læse mere om i vores artikel om omkostninger ved investering i Private Equity, kan management fees eksempelvis udgøre en relativt stor post set over en fonds levetid. Hvis dette beløb ikke er inkluderet i det commitment, du har givet, kan det have stor betydning for den likviditet, du skal have til rådighed.

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke kald der rent faktisk reducerer dit unfunded commitment, og om du skal have et ekstra likviditetsberedskab til at imødekomme kald, der ikke tæller med i dit commitment til fondene.


3. Nogle distributioner kan genkaldes

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at nogle distributioner kan genkaldes af fonden. Det står i din LPA under hvilke omstændigheder, der kan genkaldes. Derudover gør fonden i forbindelse med hver distribution opmærksom på, om den kan genkaldes helt eller delvist.

Hvis en distribution kan genkaldes, er det ensbetydende med, at du gennem resten af fondens levetid skal kunne tilbagebetale udbetalingen til fonden, hvis de beder om det. Beløbet skal derfor lægges oveni dit unfunded commitment, så tallet hele tiden afspejler, hvor meget fonden kan kalde fra dig.


4. Sørg for, at fondenes afkast er efter omkostninger

Når du udarbejder dit Private Equity-overblik, bør du sikre dig, at alle omkostninger relateret til investeringerne – og ikke kun de indbetalinger, der regnes som en del af dit commitment – tæller med i dine indbetalinger til fondene. Hvis de ikke tælles med, vil gevinsten af din investering syne højere, end den egentlig er. Ved at inkludere alle omkostninger i beregningen af afkastnøgletallene i rapporten får du således det mest retvisende billede af, hvordan dine Private Equity-investeringer performer.

5. Vær opmærksom på, om du har investeret med forskellige valutaer

Hvis du har investeret med forskellige valutaer, skal du huske at være opmærksom på dette, når du udarbejder dit samlede Private Equity-overblik.

Du bør inkludere Market value både i den valuta, du har investeret med, og i DKK. Commitment, Unfunded commitment, ind- og udbetalinger og afkast bør alle omregnes til DKK, så hele din rapport er i samme valuta, og du bevarer overblikket over dit unfunded commitment i DKK.

Når du omregner til DKK, bør du tage højde for, hvad de forskellige ind- og udbetalinger var værd i DKK på tidspunktet for overførslen, og ikke hvad beløbet er værd, når du udarbejder rapporteringen. Det er jo for eksempel irrelevant, hvad en udbetaling i USD er værd i DKK i dag, hvis du fik den udbetalt for et år siden og brugte den på det tidspunkt.

Ind- og udbetalingernes værdi på tidspunktet for overførslen giver således den mest retvisende rapportering.

Såfremt du har valgt at afdække dele af din valutaeksponering, bør du også regne dette med ind i dit samlede resultat.

OBS: Der kan være situationer, hvor det giver bedre mening at bevare nøgletallene for en fond i den valuta, du har investeret i. Hvis nøgletallene skal indgå i et samlet Private Equity-overblik på tværs af fonde, skal hele rapporten selvsagt være i samme valuta, så tallene kan indgå i samlede beregninger.

Du bør omregne anden valuta til DKK, hvis du vil vide, hvor meget du har fået ud af din investering. Hvis du derimod gerne vil sammenligne fondenes performance, så får du det mest retvisende billede ved at bevare fondens nøgletal i den valuta, du har investeret med.

6. Kontrollér, om rapporterne fra fondene stemmer overens med de indbetalinger, du har foretaget

Alle kan lave fejl – også Private Equity-fonde. Derfor er det vigtigt, at du ikke blot tager deres rapporter for gode varer, men derimod kontrollerer, at tallene stemmer overens med virkeligheden.

Her er det især vigtigt, at du er opmærksom på, om fonden har trukket alle dine indbetalinger fra dit unfunded commitment. Først når du har sikret dig, at dine indbetalinger stemmer overens med de tal, du har fået rapporteret af fondene, kan du bruge tallene i din konsoliderede rapport. Efter at have taget højde for afsnit 1, 2, 3, 4 og 5 i denne artikel, naturligvis.

7. Det kan være svært at tolke kapitalkald fra fondene

Det kan være en tidskrævende opgave at tolke de enkelte kapitalkald fra fondene. De består ofte af forskellige komponenter, som det kan være svært at adskille fra hinanden. Det kan således være svært at gennemskue, hvad der bliver kaldt til hvad og forstå notaer.

For at kunne udarbejde et retvisende Private Equity-overblik er det vigtigt, at du tolker fondens kapitalkald korrekt.

E-bog

360 grader rundt om Private Equity

Få e-bogen, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag e-bogen.

Få et fyldestgørende og pålideligt Private Equity-overblik

Der er mange ting, man bør tage højde for, når man udarbejder e samlet rapport for ens Private Equity-investeringer. Det kan tage lang tid at undersøge dem alle til bunds og sikre sig, at alle nøgletallene på tværs af fondene er beregnet på samme grundlag.

Vi kan gøre det for dig.

Hos Hemonto har vi lang erfaring med konsolideret rapportering af Private Equity. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. Den viden bruger vi til at sikre, at alle tal i rapporteringen er beregnet på samme grundlag.

På den måde får du et retvisende og sammenligneligt overblik over fondenes resultater og dine unfunded commitments.

Med Private Equity-rapportering fra Hemonto ved du altid præcist, hvad de forskellige fonde kan kalde fra dig, og hvad deres resultater har været.

Det giver dig overblik og indsigt til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer.

Læs mere om vores Private Equity-rapportering her, eller kontakt os for at høre mere.

Kontakt

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt