Skip to content

ESG-strategi

Invester i overensstemmelse med dine verdier med en skreddersydd ESG-strategi

Flere og flere investorer ønsker å investere i ansvarlige selskaper, men mange opplever at det er en stor og tidskrevende oppgave å utarbeide en ESG-strategi. Vi forenkler din vei til ansvarlig og bærekraftig investering ved å utarbeide en ESG-strategi som er skreddersydd etter dine verdier og krav og som samtidig supplerer din overordnede investeringsstrategi. Vi har et sterkt fokus på å sikre at vi finner den korrekte strategi som kan operasjonaliseres.

ESG-strategi

Invester i overensstemmelse med dine verdier med en skreddersydd ESG-strategi

Flere og flere investorer ønsker å investere i ansvarlige selskaper, men mange opplever at det er en stor og tidskrevende oppgave å utarbeide en ESG-strategi.

Vi forenkler din vei til ansvarlig og bærekraftig investering ved å utarbeide en ESG-strategi som er skreddersydd etter dine verdier og krav og som samtidig supplerer din overordnede investeringsstrategi. Vi har et sterkt fokus på å sikre at vi finner den korrekte strategi som kan operasjonaliseres.

ESG-strategi

Invester i overensstemmelse med dine verdier med en skreddersydd ESG-strategi

Flere og flere investorer ønsker å investere i ansvarlige selskaper, men mange opplever at det er en stor og tidskrevende oppgave å utarbeide en ESG-strategi. Vi forenkler din vei til ansvarlig og bærekraftig investering ved å utarbeide en ESG-strategi som er skreddersydd etter dine verdier og krav og som samtidig supplerer din overordnede investeringsstrategi. Vi har et sterkt fokus på å sikre at vi finner den korrekte strategi som kan operasjonaliseres.

ESG-strategi-mobil

ESG-strategi

 

Invester i overensstemmelse med dine verdier med en skreddersydd ESG-strategi

Flere og flere investorer ønsker å investere i ansvarlige selskaper, men mange opplever at det er en stor og tidskrevende oppgave å utarbeide en ESG-strategi. Vi forenkler din vei til ansvarlig og bærekraftig investering ved å utarbeide en ESG-strategi som er skreddersydd etter dine verdier og krav og som samtidig supplerer din overordnede investeringsstrategi. Vi har et sterkt fokus på å sikre at vi finner den korrekte strategi som kan operasjonaliseres.

Med vores udvidede overvågning får du
  • Vished om, at I ikke betaler mere end aftalt – vi kontrollerer dine omkostninger i forbindelse med samtlige transaktioner og gebyrer. 
  • Refunderet eventuelle fejlopkrævninger – vi tager dialogen med forvalteren, når vi finder uoverensstemmelser i jeres omkostninger. 
  • De bedst mulige vilkår for jeres investeringer – vi analyserer og vurderer, om jeres omkostninger er markedskonforme, eller om der er grundlag for optimering. 
  • Vished om, at der bliver investeret som aftalt – vi giver dig overblik over jeres forvalteres investeringsrammer, og om de bliver overholdt. 
  • Opfølgning på eventuelle brud på jeres forvalteres investeringsrammer – vi undersøger potentielle brud på rammerne og holder dig orienteret undervejs. 
Dette får du med en ESG-strategi fra Hemonto  
check-mark

Et verktøy til å verne om dine verdier – vi hjelper deg med å utforme en skreddersydd ESG-strategi så du kan investere i overensstemmelse med dine krav til bærekraftighet og ansvarlighet.

check-mark

En hurtigere vei til ansvarlig investering – vi guider deg gjennom ESG-jungelen og hjelper deg med de valgene og betraktningene som ellers kan få utarbeidelsen av en ESG-strategi til å virke uhåndterlig.

check-mark

Best practice på ESG-området – vi sørger for at din ESG-strategi lever opp til konvensjonene så du får en fremtidsrettet ESG-løsning som vil glede og gavne både nåværende og kommende generasjoner av investorer.

check-mark

En konkret plan for implementeringen – vi utformer en konkret plan for implementeringen av din ESG-strategi og setter delmål for resultatene av implementeringen.

check-mark

Evaluering og tilpasning av strategi – vi evaluerer din porteføljes ansvarlige performance og hjelper med å tilpasse strategien med utgangspunkt i resultatene.

Dette får du med en ESG-strategi fra Hemonto  
check-mark

Et verktøy til å verne om dine verdier – vi hjelper deg med å utforme en skreddersydd ESG-strategi så du kan investere i overensstemmelse med dine krav til bærekraftighet og ansvarlighet.

check-mark

En hurtigere vei til ansvarlig investering – vi guider deg gjennom ESG-jungelen og hjelper deg med de valgene og betraktningene som ellers kan få utarbeidelsen av en ESG-strategi til å virke uhåndterlig.

check-mark

Best practice på ESG-området – vi sørger for at din ESG-strategi lever opp til konvensjonene så du får en fremtidsrettet ESG-løsning som vil glede og gavne både nåværende og kommende generasjoner av investorer.

check-mark

En konkret plan for implementeringen – vi utformer en konkret plan for implementeringen av din ESG-strategi og setter delmål for resultatene av implementeringen.

check-mark

Evaluering og tilpasning av strategi – vi evaluerer din porteføljes ansvarlige performance og hjelper med å tilpasse strategien med utgangspunkt i resultatene.

Du får et verktøy til å beskytte dine verdier med en skreddersydd ESG-strategi, som lever opp til best practice

På bakgrunn av vår mangeårige erfaring innenfor ESG-området og innsikt i utviklingen hjelper vi deg med å utforme en skreddersydd ESG-strategi, som fungerer som et supplement til din nåværende investeringsstrategi.

Vi tar utgangspunkt i dine verdier, så du får en ESG-strategi som er tilpasset nøyaktig dine krav til etikk og ansvarlighet. Hvis du ønsker å leve opp til spesifikke krav fra dine stakeholders så sørger vi for at strategien tar høyde for det.

Samtidig kan vi hjelpe deg med å sikre at din strategi lever opp til best practice på ESG-området – både i forhold til de bestående konvensjoner, men i like så høy grad kjente kommende konvensjoner og lignende.

Få en oversikt over definisjoner og begreper forbundet med ESG i vårt blogginnlegg om etiske investeringer her.

Du får et verktøy til å beskytte dine verdier med en skreddersydd ESG-strategi, som lever opp til best practice

På bakgrunn av vår mangeårige erfaring innenfor ESG-området og innsikt i utviklingen hjelper vi deg med å utforme en skreddersydd ESG-strategi, som fungerer som et supplement til din nåværende investeringsstrategi.

Vi tar utgangspunkt i dine verdier, så du får en ESG-strategi som er tilpasset nøyaktig dine krav til etikk og ansvarlighet. Hvis du ønsker å leve opp til spesifikke krav fra dine stakeholders så sørger vi for at strategien tar høyde for det.

Samtidig kan vi hjelpe deg med å sikre at din strategi lever opp til best practice på ESG-området – både i forhold til de bestående konvensjoner, men i like så høy grad kjente kommende konvensjoner og lignende.

Få en oversikt over definisjoner og begreper forbundet med ESG i vårt blogginnlegg om etiske investeringer her.

Du får et verktøy til å beskytte dine verdier med en skreddersydd ESG-strategi, som lever opp til best practice

På bakgrunn av vår mangeårige erfaring innenfor ESG-området og innsikt i utviklingen hjelper vi deg med å utforme en skreddersydd ESG-strategi, som fungerer som et supplement til din nåværende investeringsstrategi.

Vi tar utgangspunkt i dine verdier, så du får en ESG-strategi som er tilpasset nøyaktig dine krav til etikk og ansvarlighet. Hvis du ønsker å leve opp til spesifikke krav fra dine stakeholders så sørger vi for at strategien tar høyde for det.

Samtidig kan vi hjelpe deg med å sikre at din strategi lever opp til best practice på ESG-området – både i forhold til de bestående konvensjoner, men i like så høy grad kjente kommende konvensjoner og lignende.

Få en oversikt over definisjoner og begreper forbundet med ESG i vårt blogginnlegg om etiske investeringer her.

Du får et verktøy til å beskytte dine verdier med en skreddersydd ESG-strategi, som lever opp til best practice

På bakgrunn av vår mangeårige erfaring innenfor ESG-området og innsikt i utviklingen hjelper vi deg med å utforme en skreddersydd ESG-strategi, som fungerer som et supplement til din nåværende investeringsstrategi.

Vi tar utgangspunkt i dine verdier, så du får en ESG-strategi som er tilpasset nøyaktig dine krav til etikk og ansvarlighet. Hvis du ønsker å leve opp til spesifikke krav fra dine stakeholders så sørger vi for at strategien tar høyde for det.

Samtidig kan vi hjelpe deg med å sikre at din strategi lever opp til best practice på ESG-området – både i forhold til de bestående konvensjoner, men i like så høy grad kjente kommende konvensjoner og lignende.

Få en oversikt over definisjoner og begreper forbundet med ESG i vårt blogginnlegg om etiske investeringer her.

Environmental, Social, Governance (ESG)

ESG-kriteriene er en rekke miljømessige, sosiale og ledelsesmessige kriterier for selskapenes aktiviteter, som flere og flere investorer bruker til å screene deres investeringer.

De miljømessige kriterier (E) handler om, hvordan selskapet behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbruk? Forurenser de? Hvordan behandler de dyr?

De sosiale kriterier (S) omfatter selskapets sosiale forhold. Hvordan behandler de deres medarbeidere? Gjør selskapet noe godt for lokalsamfunnet?

De ledelsesmessige kriterier (G) er relatert til selskapets ledelsesstil. Hvilke rettigheter har aksjonærene? Er det interessekonflikter? Hvordan føres den interne kontroll? Og hvor transparent er selskapets regnskap?

Environmental, Social, Governance (ESG)

ESG-kriteriene er en rekke miljømessige, sosiale og ledelsesmessige kriterier for selskapenes aktiviteter, som flere og flere investorer bruker til å screene deres investeringer.

De miljømessige kriterier (E) handler om, hvordan selskapet behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbruk? Forurenser de? Hvordan behandler de dyr?

De sosiale kriterier (S) omfatter selskapets sosiale forhold. Hvordan behandler de deres medarbeidere? Gjør selskapet noe godt for lokalsamfunnet?

De ledelsesmessige kriterier (G) er relatert til selskapets ledelsesstil. Hvilke rettigheter har aksjonærene? Er det interessekonflikter? Hvordan føres den interne kontroll? Og hvor transparent er selskapets regnskap?

Environmental, Social, Governance (ESG)

ESG-kriteriene er en rekke miljømessige, sosiale og ledelsesmessige kriterier for selskapenes aktiviteter, som flere og flere investorer bruker til å screene deres investeringer.

De miljømessige kriterier (E) handler om, hvordan selskapet behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbruk? Forurenser de? Hvordan behandler de dyr?

De sosiale kriterier (S) omfatter selskapets sosiale forhold. Hvordan behandler de deres medarbeidere? Gjør selskapet noe godt for lokalsamfunnet?

De ledelsesmessige kriterier (G) er relatert til selskapets ledelsesstil. Hvilke rettigheter har aksjonærene? Er det interessekonflikter? Hvordan føres den interne kontroll? Og hvor transparent er selskapets regnskap?

Environmental, Social, Governance (ESG)

ESG-kriteriene er en rekke miljømessige, sosiale og ledelsesmessige kriterier for selskapenes aktiviteter, som flere og flere investorer bruker til å screene deres investeringer.

De miljømessige kriterier (E) handler om, hvordan selskapet behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbruk? Forurenser de? Hvordan behandler de dyr?

De sosiale kriterier (S) omfatter selskapets sosiale forhold. Hvordan behandler de deres medarbeidere? Gjør selskapet noe godt for lokalsamfunnet?

De ledelsesmessige kriterier (G) er relatert til selskapets ledelsesstil. Hvilke rettigheter har aksjonærene? Er det interessekonflikter? Hvordan føres den interne kontroll? Og hvor transparent er selskapets regnskap?

Du får en hurtigere vei til ansvarlige investeringer

Selv om du har en, eller flere kapitalforvaltere som ivaretar din portefølje så er det du som investor som skal forholde deg til hvilke ESG-krav du har til dine investeringer. Akkurat som din forvalter investerer din kapital i overensstemmelse med investeringsstrategien som du har bestemt, så har forvalteren bruk for en ESG-strategi bestemt av deg for at de skal kjenne dine krav til ansvarlighet og bærekraftighet. Disse kravene hjelper vi deg med å formulere og etablere.

Det kan virke krevende å utarbeide en ESG-strategi, da dette krever at man som investor forholder seg til en hel masse. Hvilke selskaper og produkter vil man ikke investere i direkte eller indirekte? Vil man fastsette en nulltoleranse eller en maksimumtoleranse for investeringer i selskaper som ikke lever opp til visse ESG-kriterier? Hvordan har man tenkt å håndtere dialogen med selskapene man har investert i som ikke lever opp til ESG-kriteriene?

Betraktningene er mange, og det kan være vanskelig å gjennomskue hvilke valg som er riktige for deg. Vi guider deg gjennom ESG-jungelen og utarbeider en skreddersydd ESG-strategi, som kan implementeres i praksis av dine forvaltere.

Vi håndterer

250+

 tusen transaksjoner

Du får en hurtigere vei til ansvarlige investeringer

Selv om du har en, eller flere kapitalforvaltere som ivaretar din portefølje så er det du som investor som skal forholde deg til hvilke ESG-krav du har til dine investeringer. Akkurat som din forvalter investerer din kapital i overensstemmelse med investeringsstrategien som du har bestemt, så har forvalteren bruk for en ESG-strategi bestemt av deg for at de skal kjenne dine krav til ansvarlighet og bærekraftighet. Disse kravene hjelper vi deg med å formulere og etablere.

Det kan virke krevende å utarbeide en ESG-strategi, da dette krever at man som investor forholder seg til en hel masse. Hvilke selskaper og produkter vil man ikke investere i direkte eller indirekte? Vil man fastsette en nulltoleranse eller en maksimumtoleranse for investeringer i selskaper som ikke lever opp til visse ESG-kriterier? Hvordan har man tenkt å håndtere dialogen med selskapene man har investert i som ikke lever opp til ESG-kriteriene?

Betraktningene er mange, og det kan være vanskelig å gjennomskue hvilke valg som er riktige for deg. Vi guider deg gjennom ESG-jungelen og utarbeider en skreddersydd ESG-strategi, som kan implementeres i praksis av dine forvaltere.

Vi håndterer

250+

 tusen transaksjoner

Du får en hurtigere vei til ansvarlige investeringer

Selv om du har en, eller flere kapitalforvaltere som ivaretar din portefølje så er det du som investor som skal forholde deg til hvilke ESG-krav du har til dine investeringer. Akkurat som din forvalter investerer din kapital i overensstemmelse med investeringsstrategien som du har bestemt, så har forvalteren bruk for en ESG-strategi bestemt av deg for at de skal kjenne dine krav til ansvarlighet og bærekraftighet. Disse kravene hjelper vi deg med å formulere og etablere.

Det kan virke krevende å utarbeide en ESG-strategi, da dette krever at man som investor forholder seg til en hel masse. Hvilke selskaper og produkter vil man ikke investere i direkte eller indirekte? Vil man fastsette en nulltoleranse eller en maksimumtoleranse for investeringer i selskaper som ikke lever opp til visse ESG-kriterier? Hvordan har man tenkt å håndtere dialogen med selskapene man har investert i som ikke lever opp til ESG-kriteriene?

Betraktningene er mange, og det kan være vanskelig å gjennomskue hvilke valg som er riktige for deg. Vi guider deg gjennom ESG-jungelen og utarbeider en skreddersydd ESG-strategi, som kan implementeres i praksis av dine forvaltere.

Vi håndterer

250+

 tusen transaksjoner

Vi sørger for den løpende overvåkning og evaluering

Når vi utarbeider din ESG-strategi, screener vi din nåværende portefølje på opp mot 50 forskjellige ESG-kriterier og identifiserer positive og negative selskaper i porteføljen. Screeningen danner grunnlag for en diskusjon om hva som skal endres og hvilke metoder man skal benytte.

Etter implementeringen av din ESG-strategi evaluerer vi, om strategien er blitt overholdt i praksis og hvordan den ansvarlige performance har vært. Hvis evalueringen gir anledning til det, så tilpasser vi din ESG-strategi slik at vi sikrer at strategien fungerer optimalt fremover og gir deg det beste utgangspunkt for dine ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Det kan være en fordel å overvåke sine investeringer løpende i tilfelle av at noen av de har konsekvenser for din avkastning og risikoprofil eller strider mot din ESG-strategi. Vi kan bistå deg med å skape en løpende oversikt. Les mer om våre rapporteringsløsninger her.

Vi sørger for den løpende overvåkning og evaluering

Når vi utarbeider din ESG-strategi, screener vi din nåværende portefølje på opp mot 50 forskjellige ESG-kriterier og identifiserer positive og negative selskaper i porteføljen. Screeningen danner grunnlag for en diskusjon om hva som skal endres og hvilke metoder man skal benytte.

Etter implementeringen av din ESG-strategi evaluerer vi, om strategien er blitt overholdt i praksis og hvordan den ansvarlige performance har vært. Hvis evalueringen gir anledning til det, så tilpasser vi din ESG-strategi slik at vi sikrer at strategien fungerer optimalt fremover og gir deg det beste utgangspunkt for dine ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Det kan være en fordel å overvåke sine investeringer løpende i tilfelle av at noen av de har konsekvenser for din avkastning og risikoprofil eller strider mot din ESG-strategi. Vi kan bistå deg med å skape en løpende oversikt. Les mer om våre rapporteringsløsninger her.

Vi sørger for den løpende overvåkning og evaluering

Når vi utarbeider din ESG-strategi, screener vi din nåværende portefølje på opp mot 50 forskjellige ESG-kriterier og identifiserer positive og negative selskaper i porteføljen. Screeningen danner grunnlag for en diskusjon om hva som skal endres og hvilke metoder man skal benytte.

Etter implementeringen av din ESG-strategi evaluerer vi, om strategien er blitt overholdt i praksis og hvordan den ansvarlige performance har vært. Hvis evalueringen gir anledning til det, så tilpasser vi din ESG-strategi slik at vi sikrer at strategien fungerer optimalt fremover og gir deg det beste utgangspunkt for dine ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Det kan være en fordel å overvåke sine investeringer løpende i tilfelle av at noen av de har konsekvenser for din avkastning og risikoprofil eller strider mot din ESG-strategi. Vi kan bistå deg med å skape en løpende oversikt. Les mer om våre rapporteringsløsninger her.

Vil du vite mer om, hvordan vi kan hjelpe med din ESG-strategi?
Vil du vite mer om, hvordan vi kan hjelpe med din ESG-strategi?
Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Alexander-Bjoergan

Alexander Bjørgan
Head of Sales
+47 408 43 202
ab@hemonto.com

Henning-Gershof

Henning Gershof
Chief Commercial Officer
+45 3127 4607
hg@hemonto.com

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo