Etiske investeringer – Få kontroll over begrepene

Skrevet af Bjarne Linjordet

Vi mennesker tenker stadig mer over hvordan våre handlinger påvirker jorda vi lever i – vi spiser økologisk, sorterer avfall og unngår matsvinn. Derfor der det heller ikke overraskende at etiske investeringer er et området i sterk vekst. Det store fokuset på ansvar og etikk har nemlig preget finanssektoren, hvor flere og flere har en ambisjon om å skape en bedre verden gjennom investeringene sine. Her gir vi deg oversikten over de ulike definisjonene og begrepene innenfor etiske investeringer.

Socially Responsible Investment (SRI) 

Det er mange definisjoner på etiske investeringer – fordi variasjoner av konseptet har eksistert lenge. Den mest utbredte i dag blir på engelsk kalt socially responsible investments eller bare SRI.

Begrepet dekker over en investeringspolitikk som tar hensyn til sosialt og etisk ansvar. Det betyr typisk at man investerer i såkalte ansvarlige bedrifter – for eksempel bedrifter som fokuserer på sosial rettferdighet, fornybar energi eller bæredyktighet. Samtidig unngås investeringer i bedrifter som produserer eller selger produkter som alkohol, gambling og tobakk. SRI er dessuten en investeringspolitikk som oppfyller ESG-kriteriene og forsøker å både oppnå en god avkastning og å påvirke samfunnet på en positiv måte.

Environmental, Social and Governance (ESG)

ESG-kriteriene er en rekke miljømessige, sosiale og ledelse-relaterte standarder som ansvarlige investorer bruker for å vurdere potensielle investeringer. Det er med andre et sett av kriterier for bedriftenes aktiviteter som investorene bruker til å screene investeringene sine.

De miljømessige kriteriene handler om hvordan bedriften behandler miljøet – hvordan er energibruket deres? Forurenser de? Eller jukser de med avfall? Og hvordan behandler de dyr?

De sosiale kriteriene omfatter bedriftens sosiale forhold – hvordan behandler de deres medarbeidere? Hvem er bedriftens samarbeidspartnere? Deres kunder? Og gjør bedriften noe godt for lokalsamfunnet?

De ledelse-relaterte kriteriene er relatert til bedriftens ledelsesstil – hvilke rettigheter har aksjonærene? Er det interessekonflikter? Hvordan foregår intern kontroll? Og hvor åpen er bedriftens regnskap?

UN Principles for Responsible Investments (UN PRI)

Kapitalforvaltere som støtter etiske og ansvarlige investeringer kan bruke FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI). De fleste store danske investeringsforeningene har tilsluttet seg UN PRI – og lover dermed å ta etiske hensyn.

De seks hovedprinsippene lyder slikt:

 1. Vi vil innlemme ESG-kriteriene i investeringsanalysen og beslutningsprosessen.
 2. Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-kriteriene i vår investeringspolitikk.
 3. Vi vil jobbe for å avdekke ESG-forhold i de bedriftene vi investerer i.
 4. Vi vil jobbe for aksept og implementering av prinsippene innenfor finanssektoren.
 5. Vi vil samarbeide, der det er mulig, for å forbedre vår effektivitet i forbindelse med implementering av prinsippene.
 6. Vi vil rapportere om vår aktivitet og fremdrift i prosessen med å implementere prinsippene.

Les mer om UN PRI.

Global Compact

På samme måte har FN et initiativ for etiske og ansvarlige bedrifter – nemlig ti generelle prinsipper for bedriftenes innsats med samfunnsansvar (Global Compact). Bedrifter kan tilslutte seg prinsippene og på den måten forplikte seg til å rapportere om hvordan deres forretningsaktiviteter lever opp til Global Compact.

Prinsippene i Global Compact er:

 1. Bedriften bør støtte og respektere beskyttelsen av menneskerettighetene som er erklært internasjonalt.
 2. Bedriften bør sikre at den ikke medvirker til krenkelse av menneskerettigheter.
 3. Bedriften bør opprettholde foreningsfriheten og effektivt anerkjenne retten til kollektiv forhandling.
 4. Bedriften bør støtte utryddelsen av alle former for tvangsarbeid.
 5. Bedriften bør støtte effektiv avskaffelse av barnearbeid, og
 6. Bedriften bør avskaffe diskriminering i forbindelse med arbeids- og ansettelsesforhold.
 7. Bedriften bør støtte forebyggende for miljømessige utfordringer.
 8. Bedriften bør ta initiativ til å fremme større miljømessig ansvar.
 9. Bedriften bør oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier.
 10. Bedriften bør motarbeide alle former for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Les mer om Global Compact.