Det bør du overveje, inden du investerer i Private Equity


Skrevet af Bjarne Linjordet

Investering i Private Equity er meget anderledes end at investere i traditionelle aktivklasser. Der er således både nogle forhold, du bør være opmærksom på, og en række spørgsmål du aktivt bør forholde dig til, inden du begiver dig ind i Private Equity-universet.

Læs med her, hvor vi stiller skarpt på 9 konkrete overvejelser, du bør gøre dig, inden du investerer i Private Equity.


Sådan fungerer det, når du investerer i Private Equity

Inden vi kommer til de 9 konkrete overvejelser, så lad os tage en kort opsummering af, hvordan Private Equity-investering foregår.

Når du investerer i Private Equity, foregår det på den måde, at du binder dig til at investere et bestemt beløb i fonden. Du betaler således ikke beløbet med det samme, men giver et kapitaltilsagn – hvilket i Private Equity-verdenen hedder et commitment – og det er bindende i hele fondens levetid. Det betyder, at Private Equity-fonden kan ”kalde” pengene, når de får behov for kapital til at opkøbe nye virksomheder eller afregne omkostninger. Den del af dit commitment, du endnu ikke har indfriet, kaldes dit unfunded commitment.

Medlemmerne af en Private Equity-fond kan overordnet set deles op i to parter – en General Partner (GP) og en række Limited Partners (LP). General Partner er det Private Equity-selskab, der har etableret fonden og står for at rejse kapital fra investorer og drive fonden, og Limited Partners er de investorer, der har afgivet et commitment til fonden. Læs mere om strukturen og rollefordelingen i Private Equity-fonde her.

Og nu til de forhold, du bør være opmærksom på, inden du investerer i Private Equity.


Det skal du være opmærksom på, når du overvejer at investere i Private Equity

1. En Private Equity-investering er en meget langsigtet investering, hvori dine midler er bundet på en særlig måde

En af de faktorer, man bør være særligt opmærksom på i forbindelse med Private Equity-investeringer er, at der er tale om investeringer med en lang tidshorisont.

Tilbagebetalingstiden på en Private Equity-investering er typisk 8-10 år, men kan være på helt op til 12-15 år.

E-bog

360 grader rundt om Private Equity

Få e-bogen, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag e-bogen.

Det kan illustreres med den såkaldte J-kurve, der viser fondens værdi hen over de fire faser af livscyklussen (du kan læse mere om Private Equity-fondes livscyklus her).

Her kan du se, at fonden først når et likviditetsmæssigt nul i den sidste fase af livscyklussen – altså når virksomheder succesfuldt bliver solgt med fortjeneste – og det er først herefter, at du som investor vil opnå en gevinst ved din investering.

Det er derfor vigtigt, at du overvejer, om den lange tilbagebetalingstid er i overensstemmelse med din tidshorisont, da dit commitment er bindende.

Der er tilfælde, hvor man kan trække sig ud af sit commitment, men det er som regel under meget ugunstige forhold.

2. Du skal altid kunne levere den kapital, du har forpligtet dig til

Dit commitment til en Private Equity-fond er bindende, og når fonden ‘kalder’ en del af den kapital, du har forpligtet dig til at levere, skal du kunne levere den med det samme.

Du skal således kunne skabe et likviditetsberedskab, der sikrer, at du til alle tider er i stand til at imødekomme kapitalkald fra alle de Private Equity-fonde, du har investeret i.

I den forbindelse er det værd at fremhæve, at dette selvsagt også gælder i krisetider. Du skal altså også kunne imødekomme kapitalkald i tider, hvor det kan være svært at komme af med andre aktiver.


3. Der er relativt høje omkostninger forbundet med at investere i Private Equity

Sammenlignet med investering i aktier og obligationer er der relativt høje omkostninger forbundet med at investere i Private Equity-fonde.

I tillæg til omkostninger til selve driften af fonden kommer også General Partners performance fee – deres carried interest – som GP modtager, når fondens afkast overstiger den fastsatte hurdle rate.

Få et overblik over de mest anvendte typer af omkostninger og omkostningsstrukturer, som du skal være opmærksom på, når du investerer i Private Equity her.


4. Investeringer i Private Equity er mere uigennemsigtige end traditionelle investeringer

Investeringer i Private Equity er mere uigennemsigtige sammenlignet med investeringer i traditionelle aktivklasser såsom aktier og obligationer.

Det skyldes, at Private Equity-markedet ikke er lige så reguleret som det børsnoterede marked, hvor der er mange krav til, hvordan og hvornår børsnoterede selskaber skal rapportere, og hvor meget information de skal dele.

Der er således ingen regler eller fælles standard for, hvordan Private Equity-fonde rapporterer for deres investeringer. Det er derfor i høj grad op til den enkelte fond, hvordan de vælger at rapportere og beregne de forskellige Private Equity-nøgletal. Det skal du være opmærksom på, når du sammenligner dine forskellige Private Equity-investeringer. Læs mere om denne problemstilling i vores artikel om, hvordan man laver et samlet Private Equity-overblik.

Hos Hemonto har vi lang erfaring med Private Equity-rapportering. Vi anvender de samme beregningsmetoder på tværs af alle fonde, så du er sikret et retvisende overblik over resultaterne af dine Private Equity-investeringer. Læs mere om vores Private Equity-rapportering her.


Det skal du tage stilling til, inden du investerer i Private Equity

Nu bevæger vi os videre til de spørgsmål, du aktivt bør forholde dig til, inden du begiver dig ind i Private Equity-universet.


1. Hvordan komplimenterer en investering i Private Equity resten af din portefølje?

Når du overvejer at investere i Private Equity, er det vigtigt, at du tager stilling til, om en sådan investering komplimenterer resten af din portefølje, og om den er i overensstemmelse med din investeringsstrategi og din risikoprofil.


2. Hvilken type af Private Equity-fonde vil du investere i?

Der findes mange forskellige slags Private Equity-fonde, der alle har forskellige strategier og risikoniveauer. Det varierer f.eks. fra fond til fond, hvor modne og veletablerede de virksomheder, de investerer i, er. Læs mere om de forskellige typer af Private Equity-fonde her.

På et overordnet niveau kan man sige, at jo nyere og mindre etableret en virksomhed er, jo større risiko er der ved at investere i den. Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til, hvor stor en risiko du er villig til at løbe, og hvilken fondstype der passer bedst til din risikoprofil.


3. Skal der være et bestemt sektortilt i dine Private Equity-investeringer?

Som nævnt holder Private Equity-fonde sig ofte til at investere i virksomheder, der har nogle fælles karakteristika. Det kan f.eks. være, at de har valgt at investere i virksomheder i en bestemt industri, eller som ligger i et bestemt geografisk område.

Du bør derfor tage stilling til, om der er en bestemt sektor, du gerne vil investere i, og investere i Private Equity-fonde, der stemmer overens med dine ønsker.


4. Hvordan vil du investere i Private Equity?

Der er flere måder at investere i Private Equity på, og du kan læse mere om mulighederne i vores artikel om, hvordan man investerer i Private Equity og handler med ejerandele. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der kan være flere lag af omkostninger forbundet med investeringen alt efter, hvordan du vælger at investere.

Du bør derfor overveje, om du vil investere direkte i en Private Equity-fond for at minimere omkostningerne, eller om en af de andre måder at handle på passer bedre til din situation og investeringsstrategi.


5. Har du specifikke krav, du vil have inkluderet i et sideletter?

Ved investering i en Private Equity-fond får mange investorer udarbejdet et såkaldt sideletter med specifikke krav, som de vil have fonden til at skrive under på, inden de indgår en Limited Partner Agreement.

Det kan for eksempel være, at man gerne vil specificere nogle rettigheder for et eventuelt videresalg af commitment. Man kan også kræve at få besked, hvis der er en af de andre investorer, der misser et kapitalkald. Eller måske vil man sætte nogle rammer for etik.

E-bog

360 grader rundt om Private Equity

Få e-bogen, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag e-bogen.

I forbindelse med sideletters arbejder man også med begrebet most favoured nation (MFN). Hvis man i sit sideletter laver en aftale med fonden om, at man er MFN, betyder det, at hvis der senere kommer nye investorer til i fonden, som får forhandlet sig frem til bedre vilkår – for eksempel hvad angår omkostninger – så har man som MFN krav på at opnå de samme vilkår.

Det vil dog ofte kun gælde ved investorer med en tilsvarende størrelse af commitment og også afhænge af, hvornår de nye investorer træder ind i fonden. Det kræver som oftest lidt forhandling at opnå en MFN-klausul.

Der er således en række overvejelser, du bør gøre dig, inden du investerer i Private Equity, og når først du har investeret, er det vigtigt, at du løbende evaluerer dine Private Equity-investeringer. Netop dét kan du læse mere om i denne artikel: Evaluering af dine Private Equity-investeringer: Disse 4 nøgletal skal du forstå.

Kontakt os i dag

Bjarne Linjordet

Director of Family Office

+45 31 72 47 53

bl@hemonto.com

Kontakt