Artikkel om Hemonto i Danmarks Fonde

Den 6. november 2018 publiserte Danmarks Fonde en artikkel med fokus på hvordan finansrådgivere kan øke fondenes inntjening og utdelinger. Det ble lagt vekt på at fondet kan spare ganske mye penger dersom ledelsen er villig til å bruke ressurser på å sjekke kvitteringen etter at du har kjøpt formuesforvaltning i det finansielle supermarkedet.

Les hele artikkelen i Danmarks Fonde her.

Tilliten din kan være kjøpt dyrt

Danmarks Fonde beskriver at fondets kapitalforvaltning typisk er en tillitssak som overlates til et forvaltningsinstitusjon eller annen form for kapitalforvaltere. Det er ofte de som har hatt et langt og lojalt samarbeid med samme bank som betaler de høyeste omkostningene for forvaltningen – og slik er tilliten kjøpt dyrt.

«I noen fond spiller kapitalforvaltningen helt naturlig en mindre fremtredende rolle enn utdelingene. Det kan vi for eksempel se ved at man ikke benytter seg av flere kapitalforvaltere eller ikke stadig evaluerer resultatene og sikrer at de er sammenlignbare på tvers av forvalterne, selv om det kan betale godt for seg» uttaler vår CEO Ken Gamskjaer til Danmarks Fonde.

Les mer om de fordelene ved å bruke flere kapitalforvaltere her og hvordan vi sikrer sammenlignbarhet på tvers av forvaltere her.

Hemonto hjelper fond med å oppnå lavere administrasjons og investeringskostnader, samt en bedre utnyttelse av investeringsrammene og kapitalforvaltere. Det kan for en gjennomsnittlig mellomstor fond bety en merinntekt på helt opp til 250.000 kroner på ett år.

Disse fallgruvene bør du være oppmerksom på

Ofte ser vi at fondene taper penger på følgende:

  • For høye gebyrer og indirekte investeringskostnader
  • For dårlig avkastning
  • Galt sammensetning av risiko
  • Feil i kick-backs, det vil si feil i de avtalte rabattene på investeringsproduktene

Kapitalforvaltningsavtalene til enkelte fond innebærer dessuten at forvalteren skal gjennomføre mellom 100 og 1.000 enkelttransaksjoner med de underliggende verdipapirene per år. Det er typisk to-, tre- og firesifrede millionbeløp som skal investeres – så feil på selv de ytterste desimalene kan koste tusenvis av kroner.

«Feilene som oppstår er ikke nødvendigvis på grunn av noen prøver å lure deg, men når IT og mennesker spiller sammen så går det bare galt innimellom. Det er en rekke fallgruver som forutsetter en kontinuerlig overvåking for å sikre at beløpene svarer til det som er avtalt. Over de siste tre årene har vi funnet konkrete feil for et tosifret millionbeløp i betalingene som oppkrevers av kapitalforvalterne til våre kunder» forteller Ken Gamskjaer til Denmarks Fonde.

Østifterne evaluerer sine kapitalforvaltere med ledelsesrapportering fra Hemonto

I artikkelen i Danmarks Fonde forteller direktør i Østifterne, Lars Suhr-Olsen om fondets femårige samarbeid med Hemonto. Østifterne er en filantropisk forening som støtter skadeforebyggende aktiviteter, utdanning, humanitær støtte- og hjelpeaktiviteter og veldedige formål.

I dag bruker Østifterne hele seks ulike kapitalforvaltere og ved hjelp av ledelsesrapportering fra Hemonto kan Lars Suhr Olsen vurdere deres ytelser på et samme grunnlag. Det kan være stor forskjell på hvordan kapitalforvaltere formidler avkastningen i rapportene deres og dermed er det vanskelig å få et oversikt over hvem som har oppnådd bedre resultater. Derfor mottar Lars Suhr Olsen daglige ledelsesrapporteringer fra Hemonto på en app hvor han kan se den risikojusterte avkastningen for hver av kapitalforvalterne, samt kostnadene de har hatt i forbindelse med kjøp og salg av verdipapirer.

«Det betyr at vi kan være mindre fokusert på benchmark. Når vi gir våre forvaltere den samme banen til å spille på er det enklere for oss å vurdere hvem av dem som har levert den beste avkastningen, hvem som har den laveste risikoen og hvem som har de laveste kostnadene» forklarer Lars Suhr Olsen til Danmarks Fonde og utdyper:

«Det gjør det enkelt for oss å følge på hvordan det går med avkastningen på formuen. Vi setter ikke karakterer på forvalterne våres eller forteller dem hvordan de klarer seg i forhold til de andre og vi bytter ikke ut forvaltere hele tiden. Men de er jo klar over at det er andre enn dem som også forvalter porteføljen vår. Så det fører kanskje til at de gjerne er litt skarpere».

Slik beholder Østifterne oversikten over kapitalforvaltningen:

Hemonto hjelper dessuten Østifterne med å få et oversikt over og innsikt i deres kostnader tilknyttet kapitalforvaltningen.

«Hemonto har bedre muligheter for å skape gjennomsiktighet rundt de indirekte kostnadene i ulike investeringsforeninger. Dermed kan vi bedre se hva investeringsforeningene trekker ut av avkastningen vår for å dekke deres egne kostnader. Vi har generelt vært ganske tilbakeholden med å sette penger i investeringsforeninger fordi de er dyre. I stedet setter vi høyere beløp direkte i verdipapirer» forteller Lars Suhr Olsen til Danmarks Fonde.

Han har ikke et presist tall på hvor mye penger samarbeidet med Hemonto har spart Østifterne, men til Danmarks Fonde uttaler han at utgiftene til den uavhengige rapporteringen og rådgivningen har tjent dem.