Mand taler i telefon og skriver på laptop

Hvad er et Family Office – Og er det en god mulighed for dig?


Skrevet af Eva Marie Keemink

Der bliver flere og flere velhavere i Danmark, og mange af dem efterspørger rådgivning, som alene varetager deres interesser. Derfor er der opstået et marked for Family Offices. Et Family Office er et team af rådgivere og eksperter, der fungerer som et ”familiekontor”, som kan varetage alt vedrørende en større formue – og nogle endda også en længere række af personlige services. Et Family Office kan sammenlignes med bankernes tilbud om Private Banking i et udvidet format. 

Til forskel fra Private Banking er Family Offices uafhængige. De har nemlig ikke egne investeringsprodukter eller andre salgsinteresser og kan derfor helt uafhængigt rådgive ud fra hele investeringsuniverset. 

”Vi ser en tendens til, at velhavere i stigende grad spreder formuen på flere forskellige typer investeringer, fordi de ved, at der er mulighed for rigtig gode afkast på f.eks. ejendomme, Private Equity osv. Og her kan vi hjælpe med rådgivning, strategi, eksekvering og administration gennem vores Family Office-løsning.”

Bjarne Linjordet, Director of Family Office i Hemonto  

Her får du 5 spørgsmål og svar om Family Offices, der kan hjælpe dig med at vurdere, om løsningen kunne være interessant for dig. Her tager vi udgangspunkt i den Family Office-løsning, som Hemonto tilbyder

5 spørgsmål og svar om Family Offices

1. Hvilke opgaver kan et Family Office varetage for mig?

Et Family Office kan assistere med det meste, der vedrører formuen. Her er en liste med nogle af de ydelser, som man blandt andet kan varetage i et familiekontor: 

 • Rådgivning om formueforvaltning 
 • Investeringsstrategi 
 • Risikostyring 
 • Udvælgelse og evaluering af banker/formueforvaltere 
 • Administration og regnskab 
 • Formueoverblik via rapporteringsplatform 
 • Overvågning af transaktioner og omkostninger 
 • Hjælp ved generationsskifte 
 • Formueplanlægning 
 • Uddannelse og netværk 
 • Læge  
 • Sikkerhedsservice  

Listen er ikke udtømmende, og hos de fleste udbydere af Family Offices, kan man sammensætte sin løsning, så den passer til den enkelte formue og livssituation. Det gælder også hos Hemonto Family Office. 

2. Hvem bruger et Family Office?

Det gør velhavere med en formue af en anseelig størrelse. Det kan f.eks. være personer eller familier, der har solgt en succesfuld virksomhed, og hvor der efterfølgende opstår et behov for hjælp til at varetage formuen.

Det kan også være arvinger, der står med en større formue, som skal forvaltes, men hvor man ikke selv har den tid, interesse eller viden, som det kræver at pleje formuen optimalt. 

Hemonto Insights

Få vores nyhedsbrev

Hemontos nyhedsbrev

3. Hvorfor vælge et Family Office til at varetage og administrere formuen?

Har man en større formue, vil man selvfølgelig gerne have, at den bliver forvaltet optimalt og får de bedste vilkår. Til gengæld har mange ikke den tid og viden det kræver, da fokus i stedet er på andre aktiviteter. Her kan en Family Office-løsning være en attraktiv løsning. Med et familiekontor slipper man for selv at skulle sætte sig ind i investeringsuniverset og varetage de administrative opgaver, der følger med. 

Vores kunder vælger os, fordi de gerne vil sikre, at deres formue bliver forvaltet bedst muligt. Det hjælper vi dem med ved at lægge en god strategi og give dem et komplet overblik over investeringerne. Derudover sætter vores kunder pris på at slippe for alt det administrative, der følger med forvaltningen af en større formue.

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto 

En anden grund til at vælge et familiekontor til at varetage og administrere formuen kan være at man ønsker at sikre sig at alle familiemedlemmers interesser bliver beskyttet. Det kan f.eks. være meget aktuelt ved et generationsskifte, hvor det er fordelagtigt at have rådgivere og specialister ombord, der kan bidrage til at sikre, at alt rundt om formuen foregår hensigtsmæssigt for alle parter. 

4. Kan et Family Office investere for mig?

En af fordelene ved at benytte sig af et familiekontor er netop, at man får en helt uafhængig samarbejdspartner. Det betyder også, at et Family Office ikke har salgsinteresser, men i stedet har som sin vigtigste opgave at sikre, at formuen forvaltes, som det er mest hensigtsmæssigt for ejeren. Til gengæld hjælper et Family Office med at udforme en investeringsstrategi og sammensætte det rette hold af kapitalforvaltere. Den personlige rådgiver vil også sørge for den løbende kontakt med bankerne og sikre at de ønskede investeringsrammer og aftaler bliver overholdt. 

Hemonto Family Office er velegnet til kunder, der har en investerbar formue på 50+ mio. kr.

5. Hvad koster et Family Office

Prisen på Hemonto Family Office betales pr. måned. Den samlede pris udregnes på baggrund af formuens størrelse, kompleksitet og særlige ønsker til løsningen. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om vores priser.

Family Office

Bliv kontaktet for en uforpligtende samtale

Bjarne Linjordet, Director of Family Office