TVPI - Total Value To Paid In

Er dine afkastrapporter sammenlignelige?

Der kan være stor forskel på, hvordan dine kapitalforvaltere formidler afkastet i din afkastrapport. Når du sammenligner dine kapitalforvalteres performance på baggrund af deres afkastrapporter, bør du derfor være opmærksom på, at afkastet ikke nødvendigvis er baseret på et ens grundlag. Uden en fælles standard er det svært at få et overblik over, hvilken kapitalforvalter der har opnået det bedste resultat. Læs med her og bliv klogere på problematikken.

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Hvad skal du være opmærksom på ved evaluering af kapitalforvaltere?

Når du evaluerer dine kapitalforvaltere, bør du være opmærksom på, at mange forvaltere formidler afkast på forskellige måder. Det kan gøre det svært for dig som kunde at sammenligne dine kapitalforvalteres afkast uden at basere din sammenligning på et afvigende grundlag.

Forskellene i afkastrapporterne kan skyldes flere ting, men det vi oftest ser hos vores kunder er:

  • At forvalterne benytter forskellige beregningsmetoder.
  • At der ikke er konsistens i, hvorvidt afkastet præsenteres før eller efter diverse omkostninger og refusioner er trukket fra.
  • At der er forskel på, om kapitalforvalterne tager hensyn til udbytteskat.

Ovenstående afvigelser fra en fælles standard gør det svært at danne et retvisende overblik over hvilken kapitalforvalter, der har opnået det bedste resultat. Det er derfor vigtigt at være bevidst om, hvorvidt resultaterne er sammenlignelige på tværs af kapitalforvaltere, så du baserer din evaluering på et ens grundlag.

Hvorfor er sammenlignelighed vigtigt?

Sammenlignelighed af afkastrapporter på tværs af forvaltere er altså et helt centralt emne for dig som kunde, fordi du ellers vil have svært ved at gennemskue, hvor du har opnået det bedste afkast. Vi har tidligere skrevet et indlæg, der berører to meget brugte metoder til beregning af procentafkast: det tidsvægtede afkast og det pengevægtede afkast.

Problematikken vedrørende brug af forskellige beregningsmetoder er illustreret i indlægget, hvor vi med et simpelt eksempel viser, hvordan vi får et afkast på 1,75% ved brug af det tidsvægtede afkast, mens vi ved at anvende det pengevægtede afkast på samme eksempel ender med et negativt afkast på -3,33%. Eksemplet illustrerer dermed tydeligt de problematikker, der kan være forbundet med, at kapitalforvaltere beregner afkastet med forskellige metoder eller på anden vis formidler afkastet forskelligt i afkastrapporten.

Vigtige beregningsmetoder du bør kende:

Der findes flere forskellige metoder, som kapitalforvalterne kan anvende til beregning af procentafkast. De mest kendte beregningsmetoder er pengevægtet afkast (MWR), intern diskonteringsrente (IRR) og tidsvægtet afkast (TWR).

Pengevægtet afkast: Det pengevægtede afkast (MWR) viser afkastet på den gennemsnitlige investerede kapital og resultatet svarer samtidig til den interne rente (IRR).

Intern diskonteringsrente: Ved intern diskonteringsrente (IRR) forstås den diskonteringsrente, der for en given periode medvirker til, at den diskonterede værdi af ultimo værdi samt cash flows i perioden netop matcher periodens primo værdi.

Tidsvægtet afkast: Det tidsvægtede afkast (TWR) er den internationale beregningsstandard foreskrevet i ”Global Investment Performance Standards” (GIPS), og det er den metode, der anbefales til brug for effektmåling af kapitalforvaltere. TWR deler perioden op i delperioder på hver én dag (alternativt en periode for hver gang, der sker en ind- eller udbetaling til eller fra porteføljen), hvorefter afkastet beregnes i procent i forhold til markedsværdien den pågældende delperiode. Til sidst sammenkobles afkastene for at angive afkastet over den ønskede periode.

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Hvad skaber sammenlignelighed?

Det er vores vurdering, at det tidsvægtede afkast er at foretrække, når du skal sammenligne og benchmarke dine kapitalforvaltere. Det tidsvægtede afkast er dermed essentielt for at opnå en retfærdig evaluering af dine kapitalforvaltere og bør derfor være den foretrukne metode ved evaluering af kapitalforvaltere. Derudover bør du undersøge, om dine kapitalforvaltere bruger en fælles standard for, hvordan afkastet præsenteres i relation til omkostninger, refusioner og udbytteskat.

Vil du vide mere om emnet, eller ønsker du en dybere indsigt i dine forvalteres afkastrapporter, så er du velkommen til at kontakte os på info@hemonto.com.