VIX-indeks: Hvorfor bliver det også kaldt frygtens indeks, og hvad kan du bruge indekset til?


Skrevet af Søren Hansen

Corona-krisen har fået investorer til at sælge ud af deres porteføljer grundet den usikkerhed, krisen medfører for den fremtidige verdensøkonomi. Det har resulteret i markante kursfald og skabt nervøsitet på de finansielle markeder. Som investor kan det derfor være tillokkende at bede sine kapitalforvaltere om at sælge ud af porteføljen for at slippe for yderligere kursfald.

Det kan dog være en god idé lige at tage temperaturen på aktiemarkedets nervøsitet, inden du træffer beslutninger om din formue i disse COVID-19-tider. For hvis du sælger ud af din portefølje, når nervøsiteten i aktiemarkedet er på sit allerhøjeste, risikerer du netop at sælge ud på et ugunstigt tidspunkt.

I dette blogindlæg kigger vi nærmere på, hvordan du kan bruge VIX-indekset til at finde ud af, hvor stor nervøsiteten er i markedet og på den måde bruge indekset til at guide dig i dine beslutninger for dine investeringer.

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Hvad er VIX-indekset, og hvorfor bliver det også kaldt frygtens indeks?

For at kunne forklare, hvad VIX-indekset er, må vi først forklare, hvad S&P 500-indekset er, og hvad en option er.

S&P 500-indekset

S&P 500 er et aktieindeks bestående af 500 store amerikanske selskaber, og indeksets udvikling betragtes derfor som en god indikator for tilstanden på det amerikanske aktiemarked og i et vist omfang også for aktiemarkedet generelt.

Optioner

En option er en finansiel kontrakt, der for et vist beløb (en optionspræmie) giver en investor retten – men ikke pligten – til at købe eller sælge et værdipapir til en bestemt pris. Optionspræmien betaler man uanset, om man ender med at udnytte sin ret eller ej. Optionen kan således sammenlignes med en forsikring – man betaler for en sikkerhed, men det er ikke sikkert, man kommer til at bruge forsikringen.

Optionspræmien – prisen for optionen – er blandt andet afhængig af, hvor store udsving, der forventes på det underliggende marked for optionen. Hvis optionen gælder for en aktie, er optionspræmien således baseret på, hvor meget uro der forventes på det pågældende aktiemarked, og dermed hvor stor risiko der er på markedet. Jo større uro på det underliggende marked, jo højere vil optionspræmien være. Man kan også udtrykke det på den måde, at jo større risiko, jo dyrere er prisen på forsikringen.

Med udgangspunkt i denne viden kan vi nu forklare, hvad VIX-indekset er, men hæng på, for nu bliver det lidt kompliceret.

VIX-indeks

VIX-indekset er en forkortelse for the Volatility Index, og indekset hedder sådan, fordi det er en indikator for den forventede volatilitet, dvs. udsving, i S&P 500-indekset.

Beregningsgrundlaget for VIX-indekset er historisk data for priserne på S&P 500-optioner, som jo er optioner for aktier i S&P 500-indekset. Med udgangspunkt i disse data estimeres den forventede udvikling i priserne på S&P 500-optioner over de næste 30 dage. VIX-indekset siger således noget om, hvor stor efterspørgsel der er på at forsikre sig mod uro på markedet, deraf indeksets kaldenavn frygtens indeks.

Priserne på optionerne er som nævnt baseret på risikoen i det underliggende marked, som i dette tilfælde er S&P 500-indekset. VIX-indekset og dermed udviklingen i prisen for at forsikre sig er således et populært mål for forventninger til udsving på aktiemarkedet i den nærmeste fremtid. Jo større udsving i aktiemarkedet, jo større bliver efterspørgslen på at forsikre sig mod tab – fordi investorer ikke føler sig trygge ved usikkerheden i markedet – og jo større efterspørgslen er, jo højere vil prisen på at forsikre sig ligeledes være.

Det er dog vigtigt at bemærke, at VIX-indekset kun er en indikator for den fremtidige volatilitet i S&P 500-indekset og altså ikke et udtryk for faktiske udsving i fremtiden.

Hvor højt er VIX-indekset lige nu, og hvorfor?

VIX-indekset angives som en procentsats. Jo højere procentsats for VIX-indekset, desto større er nervøsiteten og stressniveauet i markedet, da en høj procentsats indikerer, at der er stor efterspørgsel blandt investorer på at forsikre sig mod tab.

Under normale omstændigheder med ro på aktiemarkedet ligger indekset typisk i intervallet 10-20 procent, men i disse dage ligger indekset på over 50 procent. Det betyder, at der lige nu forventes meget store udsving på aktiemarkedet i de kommende 30 dage.

Når aktierne styrtdykker, som de har gjort ad flere omgange i marts i år, stiger VIX-indekset markant, fordi det er ensbetydende med, at prisen på at forsikre sig stiger. Den 18. marts var indekset oppe på næsten 85 procent:

Eksempel på vix-indeks.
Kilde: CBOE.com

Indekset er således i disse tider på samme niveau som op til finanskrisen i 2008:

Eksempel på vix-indeks op til finanskrisen i 2008
Kilde: CBOE.com

Lige nu betaler investorerne altså dyrt for at sikre sig muligheden for at sælge aktier til en pris, der er højere end den, de frygter aktien vil falde til.

Det er dog ikke nødvendigvis udelukkende negativt, at VIX-indekset er så højt lige nu, som det er. Som investor kan du nemlig udnytte det høje stressniveau i markedet. Mere om det i næste afsnit.

Hvordan kan du som investor udnytte det høje VIX-indeks?

Hvis man vil anvende VIX-indekset som guideline for sine investeringsbeslutninger, bør man overveje at købe aktier, når nervøsiteten og stressniveauet er på deres højeste, fordi det som regel indikerer, at aktiekurserne har været udsat for markante fald, og hurtige, ekstreme stigninger i VIX-indekset er sjældne og varer som oftest kort tid.

I og med, at det nuværende niveau i VIX-indekset i løbet af de sidste 30 år kun har været nået i forbindelse med finanskrisen i 2008, er det nuværende niveau usædvanligt og vil med garanti ikke fortsætte for evigt. Man skal dog huske på, at der imidlertid ingen garanti er for, at aktierne går op igen, blot fordi stressniveauet historisk set er på et højt niveau.

Det er dog vigtigt at huske, at det netop er noget af det, som investorer betaler deres kapitalforvaltere for at tage højde for i deres sammensætning af porteføljen – men det skader aldrig at være velinformeret og udfordre kapitalforvalterne.

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Man kan som investor også udnytte VIX-indekset mere direkte ved at handle med finansielle produkter relaterede til indekset. Disse produkter er dog af meget kompleks karakter, og man bør derfor være helt sikker på, at man har kompetencerne til at handle med dem. Hvis man ikke føler sig sikker på, at man har det, bør man søge rådgivning til formålet. VIX-relaterede produkter handles typisk på Chicago Board Options Exchange, som er den største amerikanske optionsbørs.

Man kan altså ikke investere direkte i VIX-indekset. I stedet kan man som investor købe finansielle produkter relaterede til VIX-indekset såsom optioner og certifikater. Man kan for eksempel købe produkter, hvor man tjener penge på stigninger i VIX-indekset og taber penge ved fald i indekset. Omvendt er det også muligt at købe produkter, hvor man tjener penge på fald i VIX-indekset og taber penge på stigninger i indekset. Disse produkter bliver typisk ikke anvendt i klassiske kapitalforvaltningsaftaler, men ses oftere hos specialiserede forvaltere og i mere alternative strategier.

Vores anbefaling

Hvis du har en langsigtet investeringsstrategi, der afspejler din reelle risikoprofil, anbefaler vi, at du sikrer, at din nuværende allokering og risiko afspejler din strategi. Det kan være, at den nye markedssituation giver anledning til rebalancering, eller nye muligheder opstår. Som udgangspunkt, skal man dog passe på med at lade psykologien tage over, hvilket vi har skrevet lidt om i et tidligere blogindlæg.

Hvis du vil have en second opinion på din investeringsstrategi eller dine forvalteres performance under Corona-krisen, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Hvis du godt kunne tænke dig at udnytte den nuværende nervøsitet i markedet, anbefaler vi, at du kontakter din forvalter for at høre mere om dine muligheder for dette. Vi bistår gerne med dialogen.

Vil du vide mere om Corona-krisen, og hvordan du skal forholde dig til den?

Vi arbejder på at sikre, at dine kapitalforvaltere tjener dine bedste interesser. Det gør vi via vores digitale løsninger og uafhængige rådgivning. Som finansiel bodyguard for velhavende personer, organisationer og virksomheder forsøger vi under Corona-krisen at give indsigt i udviklingen ved løbende at opdatere vores blog Hemonto Insights.

Vi holder dig jævnligt opdateret om nye indlæg på vores LinkedIn-side og i vores nyhedsbrev.

Denne artikel skal ikke opfattes som investeringsrådgivning eller anbefaling til køb eller salg af værdipapirer samt øvrige finansielle produkter. Artiklen er udarbejdet som informations- og markedsføringsmateriale. Vi bestræber os altid på at formidle korrekte informationer, men tager ikke ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder. For yderligere information eller spørgsmål, kontakt info@hemonto.com

Kontakt os i dag

Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt