VIX-indeks: Hvorfor bliver det også kaldt frygtens indeks, og hvad kan du bruge indekset til?


Skrevet af Søren Hansen

Krisetider har historisk fået investorer til at sælge ud af deres porteføljer på grund den usikkerhed, som en krise medfører for verdensøkonomien. Det resulterer i markante kursfald og nervøsitet på de finansielle markeder. 

Som investor kan det være tillokkende at sælge ud af porteføljen for at slippe for yderligere kursfald, når en krise rammer.

Det kan dog være en god ide først at tage temperaturen på markedets nervøsitet, inden du træffer beslutninger for din investerede formue. For hvis du sælger ud af din portefølje, når nervøsiteten på det finansielle marked er på sit allerhøjeste, risikerer du at sælge ud på et ugunstigt tidspunkt.

I denne artikel kigger vi nærmere på, hvordan du kan bruge VIX-indekset til at finde ud af, hvor stor nervøsiteten er i markedet. Det giver dig et pejlemærke til at træffe beslutninger for dine investeringer.

Hvad er et VIX-indeks, og hvorfor bliver det kaldt frygtens indeks?

For at kunne forklare, hvad VIX-indekset er, må vi først se på, hvad S&P 500-indekset er, og hvad en option er.

S&P 500-indekset

S&P 500 er et aktieindeks bestående af 500 store amerikanske selskaber. Indeksets udvikling betragtes derfor som en god indikator for tilstanden på det amerikanske aktiemarked – og i et vist omfang også for aktiemarkedet globalt.

Optioner

En option er en finansiel kontrakt, der for et vist beløb (en optionspræmie) giver en investor retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge et værdipapir til en bestemt pris. 

Optionspræmien betaler man uanset, om man ender med at udnytte sin ret eller ej. Optionen kan således sammenlignes med en forsikring. Man betaler for en sikkerhed, men det er ikke sikkert, at man kommer til at bruge den.

Optionspræmien, dvs. prisen for optionen, er blandt andet afhængig af, hvor store udsving, der forventes på det underliggende marked for optionen. Hvis optionen gælder for en aktie, er optionspræmien således baseret på, hvor meget uro, der forventes på det pågældende aktiemarked, og dermed hvor stor risiko der er på markedet. Jo større uro på det underliggende marked, jo højere vil optionspræmien være. Man kan også sige, at jo større risiko, jo dyrere er prisen på forsikringen.

Når vi nu ved hvad S&P 500-indekset og optioner er, kan vi forklare, hvad VIX-indekset betyder. Men hæng på, for nu bliver det lidt kompliceret!

VIX-indeks

VIX-indekset er en forkortelse for the Volatility Index. Indekset hedder sådan, fordi det er en indikator for den forventede volatilitet. Dvs. udsving i S&P 500-indekset.

Beregningsgrundlaget for VIX-indekset er historisk data for priserne på S&P 500-optioner, som jo er optioner for aktier i S&P 500-indekset. Med udgangspunkt i disse data estimeres den forventede udvikling i priserne på S&P 500-optioner over de næste 30 dage. 

VIX-indekset siger således noget om, hvor stor efterspørgsel der er på at forsikre sig mod uro på markedet. Deraf indeksets kaldenavn frygtens indeks.

Priserne på optionerne er som nævnt baseret på risikoen i det underliggende marked, som i dette tilfælde er S&P 500-indekset. VIX-indekset – og dermed udviklingen i prisen for at forsikre sig – er således et populært mål for forventninger til udsving på aktiemarkedet i den nærmeste fremtid. Jo større udsving i aktiemarkedet, jo større bliver efterspørgslen på at forsikre sig mod tab, fordi investorer ikke føler sig trygge ved usikkerheden i markedet. Og jo større efterspørgslen er, jo højere vil prisen på at forsikre sig med optioner ligeledes være.

Det er dog vigtigt at bemærke, at VIX-indekset kun er en indikator for den fremtidige volatilitet i S&P 500-indekset. Det er altså ikke et udtryk for de faktiske udsving i fremtiden.

Hemonto Insights

Få vores nyhedsbrev

Hemontos nyhedsbrev

Hvor højt er VIX-indekset normalt og i krisetider?

VIX-indekset angives som en procentsats. Jo højere procentsats, desto større er nervøsiteten og stressniveauet i markedet. En høj procentsats indikerer, at der er stor efterspørgsel blandt investorer på at forsikre sig mod tab.

Under normale omstændigheder med ro på aktiemarkedet ligger indekset typisk i intervallet 10-20 procent. Men i krisetider kan indekset ligge på over 50 procent – som f.eks. under Corona-krisen. 

Når aktierne styrtdykker, så stiger VIX-indekset altså markant, fordi det er ensbetydende med, at prisen på at forsikre sig stiger.

I krisetider betaler investorerne altså dyrt for at sikre sig muligheden for at sælge aktier til en pris, der er højere end den, de frygter, at aktien vil falde til.

Det er dog ikke nødvendigvis udelukkende negativt, at VIX-indekset er højt. Som investor kan du nemlig udnytte det høje stressniveau i markedet. 

Hvordan kan du som investor udnytte et højt VIX-indeks?

Hvis man vil anvende VIX-indekset som guideline for sine investeringsbeslutninger, bør man overveje at købe aktier, når nervøsiteten og stressniveauet er på deres højeste. Det indikerer nemlig som regel, at aktiekurserne har været udsat for markante fald – og hurtige, ekstreme stigninger i VIX-indekset er sjældne og varer som oftest kort tid.

Man skal dog huske på, at der imidlertid ingen garanti er for, at aktierne går op igen, blot fordi stressniveauet er på et højt niveau.

Du kan udnytte VIX-indekset ved at handle med finansielle produkter

Man kan som investor også udnytte VIX-indekset mere direkte ved at handle med finansielle produkter relaterede til indekset. Disse produkter er dog af meget kompleks karakter, og man bør derfor være helt sikker på, at man har kompetencerne til at handle med dem. Hvis man ikke føler sig sikker på, at man har det, bør man søge rådgivning.

VIX-relaterede produkter handles typisk på Chicago Board Options Exchange, som er den største amerikanske optionsbørs.

Man kan altså ikke investere direkte i VIX-indekset. I stedet kan man som investor købe finansielle produkter relaterede til VIX-indekset såsom optioner og certifikater. Man kan for eksempel købe produkter, hvor man tjener penge på stigninger i VIX-indekset og taber penge ved fald i indekset. Omvendt er det også muligt at købe produkter, hvor man tjener penge på fald i VIX-indekset og taber penge på stigninger i indekset. Disse produkter bliver typisk ikke anvendt i klassiske kapitalforvaltningsaftaler, men ses oftere hos specialiserede forvaltere og i mere alternative strategier.

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vores anbefaling

Hvis du har en langsigtet investeringsstrategi, der afspejler din reelle risikoprofil, anbefaler vi, at du i krisetider sikrer, at din allokering og risiko afspejler din strategi. 

Det kan være, at en ny forandret markedssituation giver anledning til rebalancering, eller at der opstår nye muligheder. 

Hvis du vil have en second opinion på din investeringsstrategi eller dine forvalteres performance, er du mere end velkommen til at kontakte os.