Fonde

Med konsolideret rapportering og rådgivning fra en 100 % uafhængig partner får I de bedste vilkår for fondens formue og en værdifuld frigivelse af tid, som l kan bruge på jeres primære formål.

Vi sikrer, at I trygt kan stå på mål for kapitalforvaltningen

Som fond har I et stort ansvar for at få mest muligt ud af formuen. Med vores rapportering og overvågning hjælper vi jer til at opnå det højest mulige afkast til de laveste omkostninger og sikrer, at I efterlever anbefalingerne for god fondsledelse.

Hos Hemonto holder vi os 100 % uafhængige af finansielle institutioner. Desuden rådgiver vi ikke om enkeltprodukter og sælger heller ikke finansielle produkter.

Få mest muligt ud af jeres investeringer, når I sætter jeres kapitalforvaltning i udbud via Hemonto

Bruger I også lang tid på regnskab og administration?

Det er en vigtig opgave at udarbejde regnskaber, men det kræver tid at bogføre hver eneste transaktion. Tid, som i stedet kunne bruges på andre værdiskabende aktiviteter.

Lad os klare det praktiske, så I får mere tid til fondens primære formål

Hemonto fungerer som jeres outsourcede finansafdeling. Vi sørger for alt lige fra løbende afstemning af konti og depoter og udarbejdelse af regnskaber for kapitalforvaltningen til den løbende dialog med revisor.

På den måde kan I koncentrere jer om fondens primære formål uden at skulle bekymre jer om alt det administrative.

Hvordan ved man, hvilken forvalter der har gjort det bedst?

Der kan være stor forskel på, hvordan de forskellige banker og kapitalforvaltere griber opgaven med finansrapportering og risikorapportering an.

Manglen på en fælles standard gør det svært at få indsigt i, hvilken forvalter der reelt har opnået det bedste resultat. Og uden den indsigt kan det være en udfordring at træffe beslutninger med henblik på at maksimere fondens udbytte.

Vi gør det nemt at få overblik over fondens investeringer

Vi samler alle fondens data på tværs af banker og kapitalforvaltere og præsenterer dem i letforståelige rapporter om afkast, risiko og omkostninger i vores webportal og app. På den måde får I én samlet rapporteringsløsning.

Det giver overblik på tværs af jeres forvaltere og gør det muligt for jer at sammenligne forvalternes performance.

Med vores samlede rapportering efterlever I anbefalingerne for god fondsledelse og opnår det overblik og den finansielle indsigt, der skal til, for at I kan træffe de rigtige beslutninger for fondens formue.

Hemontos investeringsoverblik på telefon, tablet og computer

Har I det fulde overblik over fondens omkostninger til kapitalforvaltning?

Det kan være udfordrende at få det komplette overblik over alle de omkostninger, der er forbundet med at investere, da der kan være indirekte omkostninger, der ikke fremgår af regningen.

Og hvis man ikke er sikker på, hvad man betaler, kan det også være svært at vurdere, om man får nok for pengene.

Vi giver jer overblik over fondens omkostninger og sikrer, at I ikke betaler mere end aftalt

Vi giver jer et fyldestgørende overblik over fondens omkostninger – også dem, der ikke står på regningen. Samlet set og for hver enkelt portefølje.

Derudover dobbelttjekker vi ”bonen” fra fondens forvaltere og sikrer, at I ikke betaler mere end aftalt. Når vi opdager en fejl, tager vi dialogen med din forvalter.

Alene sidste år fandt vi fejl i omkostninger for et tocifret millionbeløb, som vi sørgede for, at vores kunder fik refunderet.

Hemontos lokaler i Rømerhus i Aarhus

Får I mest muligt ud af fondens kapitalforvaltning?

Fondes kapitalforvaltning er typisk en tillidssag, som overlades til en bank eller anden kapitalforvalter. Det er dog ofte dem, der har haft et langt og loyalt samarbejde med samme forvalter, som betaler de højeste omkostninger for forvaltningen – og så er tilliden dyrt købt.

Sådan hjælper vi jer med at få mest muligt ud af fondens kapitalforvaltning

Som en uafhængig partner hjælper vi fonde med at sikre, at forvaltningen sker i overensstemmelse med fondens formål, og at fonden efterlever anbefalingerne for god fondsledelse. Det gør vi ved bl.a. ved at opnå lavere omkostninger og en bedre udnyttelse af fondens investeringsrammer og kapitalforvaltere.

Med udgangspunkt i vores dybdegående viden om kapitalforvaltning tilbyder vi løbende evaluering og sparring med fokus på afkast, omkostninger og risiko.

Kommer vi i fællesskab frem til, at fondens investeringsstrategi bør ændres, hjælper vi gerne med at lægge en skræddersyet investeringsstrategi, der har til formål at maksimere fondens afkast inden for rammerne af jeres ønsker og behov.

Skulle behovet for at finde en ny forvalter opstå, hjælper vi med at vælge den helt rette forvalter på et datadrevet beslutningsgrundlag.

Lever jeres banker og kapitalforvaltere op til fondens krav om etik og bæredygtighed?

Tidligere har fonde ikke kunnet vurdere ansvarligheden og bæredygtigheden af deres investeringer, da de ikke har kunnet få den nødvendige viden fra deres banker og forvaltere.

Uden viden om etik og bæredygtighed har fonde ikke kunnet sætte konkrete mål for deres investeringer og heller ikke kunnet formidle deres ambitioner og resultater på dette område til deres interessenter.

Få indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil med ESG-rapportering

I samarbejde med Matter giver vi jer detaljeret indsigt i fondens porteføljes bæredygtighedsprofil – en indsigt som tidligere kun har været forbeholdt de store pensionskasser.

Det sker via en detaljeret ESG-rapport, som vurderer hver enkelt investering på op mod 50 forskellige kriterier relateret til alt fra klima- og miljøhensyn, arbejdsforhold og menneskerettigheder til ansvarlig virksomhedsdrift.

Med den indsigt har I mulighed for at tage kontrol over porteføljens bæredygtighedsprofil, og I får et solidt grundlag for at formidle denne til omverdenen.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres fond med at få mere ud af formuen?

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt