ESG screening

Få detaljeret indsigt i jeres investeringers bæredygtighed, når vi screener jeres porteføljer. Det gør jer i stand til at identificere og håndtere kontroversielle virksomheder og investere i overensstemmelse med jeres værdier og krav til bæredygtighed.

Få en ESG screening af jeres investeringer – og invester i overensstemmelse med jeres krav til bæredygtighed

Det bliver stadig vigtigere at kunne redegøre for bæredygtigheden af virksomheder og organisationers aktiviteter – også når det kommer til deres investeringer.

Det kan dog være svært at få overblik over investeringers bæredygtighed. Særligt når investeringerne er spredt på forskellige forvaltere og fonde – og deres individuelle dataleverandører.

Med Hemontos ESG screening, får I detaljeret indblik i jeres investeringers bæredygtighed.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med ESG-screening?

ESG screening – Det får I

 • Vi screener jeres investeringer på op til 67 forskellige parametre – inden for både E’et, S’et og G’et
 • Vi holder jeres investeringer op mod et benchmark, så I kan sammenligne jeres investeringers bæredygtighed med markedet.
 • I modtager en samlet og overskuelig rapport, der gør det let for jer at se, hvilke virksomheder, der ikke lever op til jeres ESG krav.
 • I får mulighed for at udelukke kontroversielle virksomheder fra jeres portefølje, så jeres investeringer lever op til jeres krav til bæredygtighed.

Udeluk kontroversielle virksomheder fra jeres porteføljer

Når vi foretager en komplet screening af jeres investeringer, får I en unik indsigt i bæredygtigheden – helt ned til den enkelte virksomhed. Det gør jer i stand til at udelukke de virksomheder, der ikke lever op til jeres ESG krav.

Sådan kan I stå på mål for jeres værdier og egne krav til bæredygtighed.

Hemonto hjælper velhavere og store organisationer med at få mest muligt ud af deres investeringer

Det kan vi screene for

Sammen med jer udvælger vi de ESG parametre, som er vigtige for jer. Vi kan screene og vurdere jeres investeringer på op til 67 forskellige parametre som f.eks.

 

 • Produktion af vedvarende energi
 • Kontroversielle aktiviteter (våben, tobak, olie mv.)
 • Vandforbrug
 • Affaldsproduktion
 • Udledning til vand
 • Ledelsessammensætning (m/k)
 • Bestyrelsessammensætning (m/k)
 • Lønforskel (CEO/gennemsnitsløn)
 • Efterlevelse af UNGP Principles
 • SFDR-rapportering
 • Rapportering på FN’s Verdensmål
 • CO2-udledning (inkluderet investeringsoverblikket)
 • Net Zero Commitment (inkluderet i investeringsoverblikket)
ESG-investeringer

Følg jeres investeringers bæredygtighed i investeringsoverblikket

I Hemontos investeringsoverblik, som du kan tilgå via vores app eller webportal, får du et dagligt overblik over jeres investeringers bæredygtighed målt på CO2-udledning og Net Zero Commitment. Det gør jer blandt andet i stand til løbende at sammenligne bæredygtigheden af de enkelte forvalteres investeringer.

Hemontos investeringsoverblik på telefon, tablet og computer

Pålidelige data fra danske Matter

Vores data kommer fra ESG analysebureauet Matter. Matter har specialiseret sig i indsamling og måling af ESG data, og de har udviklet en avanceret teknologi, som automatiserer indsamlingen af data fra mere end 13.000 selskaber fra hele verden.

Deres ekspertise tager blandt andet afsæt i kombineret erfaring fra FN, kapitalforvaltningsbranchen og softwareindustrien.

Læs mere om Matter her.

Environmental, Social, Governance

ESG-kriterierne er en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier for virksomheders aktiviteter, som flere og flere investorer bruger til at screene deres investeringer.

De miljømæssige kriterier  handler om, hvordan virksomheden behandler miljøet. Hvordan er deres energiforbrug? Forurener de? Hvordan behandler de dyr?

De sociale kriterier  omfatter virksomhedens sociale forhold. Hvordan behandler de deres medarbejdere? Gør virksomheden noget godt for lokalsamfundet?

De ledelsesmæssige kriterier  er relaterede til virksomhedens ledelsesstil. Hvilke rettigheder har aktionærerne? Er der interessekonflikter? Hvordan føres der intern kontrol? Og hvor gennemskueligt er virksomhedens regnskab?

Læs mere om ESG i vores dybdegående artikel om emnet her.

Kontakt

Send os en besked

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations, Hemonto