Nye krav fra Finanstilsynet gør sammenligning af investeringsfonde lettere


Skrevet af Eva Marie Keemink

Den 1. januar 2023 indførte Finanstilsynet et krav om, hvilke oplysninger du som investor skal have adgang til, når du køber ind i investeringsfonde. Det skal gøre det lettere for investorer at sammenligne deres investeringers karakteristika (f.eks. risiko, afkast og omkostninger) på tværs af flere forskellige finansielle produkter.  

Nyt fælles dokument erstatter flere forskellige dokumenter

Som investor har du også hidtil modtaget et dokument med de vigtigste informationer om dine investeringer kaldet Central Investorinformation. Til forskel fra det gamle dokument, skal det nye dokument – nu blot kaldet Central Information – anvendes for en række investeringsprodukter. Tidligere har investorer modtaget flere forskellige dokumenter alt afhængig af det finansielle produkt, hvilket har gjort sammenligningen på tværs vanskelig. 

Det bliver lettere at sammenligne risiko på tværs af investeringer

Det nye dokument – eller faktaark – skal blandt andet gøre det lettere at sammenligne dine investeringers karakteristika såsom risikoniveau på tværs af dine investeringer. På den måde kan du som investor bedre træffe velinformerede beslutninger for din portefølje.  

Ændringen betyder, at risiko nu bliver beregnet på en ny måde. Derfor vil du opleve, at nogle typer af investeringer har en ændret risikoklassificering og nu bliver placeret i en lavere klassificeringsgruppe end tidligere – til trods for en uændret risiko. 

Finans Danmark oplyser, at omkring 90 % af danske investeringsfonde vil opleve et fald i risikoklassificering. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at ens portefølje efter 1. januar 2023 sandsynligvis vil vise en lavere risiko. Det skyldes dog udelukkende den nye tilgang til måling og er altså ikke et udtryk for, at man som investor har påtaget sig en lavere risiko. 

Du kan læse mere om det nye dokument og den ændrede risikoklassificering på Finanstilsynets hjemmeside. Her kan du også kan finde deres Guide til ny og forbedret information om investeringsfonde, der giver en god indføring i ændringerne.   

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Få et samlet overblik med vores risikorapportering

Risiko er et komplekst område. Til trods for det nye forbedrede dokument, findes der mange forskellige typer af risici, og det kan fortsat være uoverskueligt selv at analysere dem alle på tværs af en større portefølje. 

Hos Hemonto kan vi hjælpe jer med at få et samlet overblik over jeres porteføljes risiko. Vi giver jer et løbende overblik over risikoniveau og sætter konkrete tal på, hvad jeres risiko betyder. Derudover udregner og sammenligner vi det risikojusterede afkast for hver enkelt kapitalforvalter.  

Det giver jer det bedste grundlag for at sammenligne den risiko de forskellige forvaltere påtager sig og derudfra vurdere, om det giver værdi i form af højere afkast. På den måde får I det bedste afsæt for at træffe velinformerede beslutninger for jeres kapitalforvaltning.  

Du kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med risikorapportering her

Vil du høre mere om vores risikorapportering?

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt
Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt