Value at Risk

Value at Risk (VaR) og Expected Shortfall – To vigtige begreber til risikostyring

Lasse Husth Marling, Advisor hos Hemonto

Skrevet af Lasse Husth Marling

Er dine investeringer spredt, så din risiko matcher dit ønskede niveau? Det kan du vurdere ved hjælp af målene Value at Risk og Expected Shortfall (ES). Her får du en gennemgang af begreberne VaR og ES, som du kan bruge til at vurdere den risiko, du påtager dig som investor.

Value at Risk (VaR)

VaR er et meget anvendt mål for det potentielle tab på investeringsporteføljer. Målet estimerer, hvor meget du med en given sandsynlighed risikerer at tabe over en given periode – under normale markedsforhold. VaR opgøres oftest i kroner eller som en procentdel af porteføljen. 

VaR er et populært finansielt værktøj, fordi det konkretiserer tabsrisikoen på en intuitiv måde. 

Et eksempel på VaR

Hvis en portefølje har en VaR på 1 mio. kr., der er beregnet med et sikkerhedsniveau på 95 %, betyder det, at din portefølje med 95 % sandsynlighed ikke vil falde med mere end 1 mio. over en given periode. Perioden er typisk en dag, en måned, et kvartal eller et år. 

Det betyder dog også, at der i eksemplet stadig er 5 % risiko for, at du over perioden taber mere end 1 mio. kr. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at VaR ikke er en garanti for det mulige maksimale tab, men et statistisk mål, der kan anvendes til risikostyring og som rettesnor.

Expected shortfall (ES)

Expected Shortfall – også kendt som Conditional VaR – er et risikomål, som estimerer det forventede tab, hvis det overstiger VaR-niveaut. Det er altså gennemsnittet af det værste tab, der overstiger VaR. 

I det tidligere eksempel vil ES estimere det tab, du i gennemsnit kan forvente i de 5 % af tilfældene, hvor tabet overstiger 1 mio. kr.

En veldiversificeret portefølje giver lavere Value-at-risk og Expected Shortfall

Hvis en portefølje er veldiversificeret, og du dermed opnår en god spredningsgevinst, vil dette forventeligt sætte sig i lavere VaR- og ES-niveauer. 

Forestil dig, at du har en portefølje 1 med 90 % globale aktier og 10 % i forskellige aktiesektorer samt en portefølje 2 med 50 % globale aktier, 30 % obligationer og 20 % alternativer. 

Portefølje 1 vil formentlig opleve en højere sandsynlighed for større tab (højere VaR og ES) ift. portefølje 2. Det skyldes, at portefølje 2 indeholder flere aktivklasser, som forventeligt vil være mindre korreleret med hinanden. Det vil medføre, at de lavt korrelerede aktivklasser kan holde hånden under porteføljens samlede afkast ­– og dermed reducere risikoen for større tab. 

Whitepaper

10 gode råd til bedre overvågning af din formue

Få vores whitepaper med 10 konkrete råd til at få mest muligt ud af investeringerne og samtidig være på forkant med fald i markedet.

Få hjælp til risikostyring

Risikostyring er ikke en nem størrelse, og som investor med en større formue, kan det være svært at træffe valg om, hvordan formuen spredes bedst samtidig med, at der tages højde for din risikovillighed. 

Hemonto har 15+ års erfaring med at rådgive private velhavere og organisationer om risiko. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere din investeringsstrategi, risikospredning og få overblik over din samlede risiko.