Investering i aktier

Flere og flere danskere har de seneste år bevæget sig ind på aktiemarkedet. Her får du en grundlæggende introduktion til investering i aktier.

Værd at vide om aktier

Aktier udstedes af virksomheder og kan handles på børser rundt omkring i verden. Ved investering i aktier køber du en andel af den virksomhed, som har udstedt aktierne.

Når du investerer i aktier, kan du som investor kun tabe det investerede beløb. Der er dog ingen begrænsninger på hvor stort et afkast, du kan opnå ved investering i aktier.

Hvorfor investere i aktier?

Der kan være flere gode grunde til at agere på aktiemarkedet. Hovedformålet med investering i aktier er ofte at opnå et positivt afkast. Afkastet må gerne være så højt, at det mere end opvejer den generelle inflation i samfundet. Hvis det er tilfældet, taler man om, at købekraften bliver forbedret. Det vil sige, at mængden af varer, som kan købes for det investerede beløb, vokser.

Hvad kan påvirke aktiemarkedet?

Aktiekurser bliver i høj grad påvirket af makroøkonomiske faktorer, forhold i det enkelte selskabs branche og ikke mindst hvor godt det enkelte selskab klarer sig. Positive BNP-vækstrater, fald i ledighedsprocenten og rentenedsættelser er makroøkonomiske ændringer, der ofte har en positiv indvirkning på aktiemarkedet. Markedet reagerer typisk negativt på forhold, der kan skabe frygt blandt investorerne. Det kan indebære forhold som politisk uro, katastrofer eller makroøkonomiske nøgletal som BNP og ledighed, der ikke lever op til forventningerne.

Derfor er risikospredning vigtigt

Investering i aktier kan ligeledes give mulighed for diversifikation. Dvs. risikospredning af porteføljen på tværs af aktiver. En optimal risikospredning i din portefølje kan øge dit forventede afkast og nedbringe risikoen. Den rette fordeling af aktier i din portefølje kan dermed forbedre det risikojusterede afkast. Det risikojusterede afkast fortæller, hvor stort et afkast en portefølje har givet, når der justeres for risikoen. Har du spørgsmål til det risikojusterede afkast, er du meget velkommen til at kontakte os her.

Hvad er et aktieindeks?

Hvis du som investor ønsker lave omkostninger kombineret med et afkast, der altid følger markedet, kan du vælge at investere i et aktieindeks. Det kan gøres ved at investere igennem indeksfonde. Et indeks inddeler aktierne i grupper. Det kan blandt andet være efter markedsværdi eller efter branche. I Danmark hedder det førende aktieindeks C25-indekset. C25-indekset indeholder de 25 mest omsatte aktier. Du kan læse meget mere om C25-indekset og investering i danske aktier her.

Spredning er din redning

En mulighed for risikospredning er at sprede dine aktieinvesteringer på tværs af aktier. Det kan gøres ved at investere i virksomheder fra forskellige brancher eller forskellige lande. Der findes ingen garanti mod tab. En effektiv måde at sikre sig mod tab på er ved at sprede sine investeringer over flere aktier på tværs af brancher og lande.

For hvis du kun investerer i en enkelt aktie eller branche, bliver du hårdt ramt på afkastet, hvis denne branche eller virksomhed oplever et større kursfald. Deler du i stedet din investering ud på forskellige aktier i forskellige brancher, bliver dit afkast ikke påvirket i samme omfang. Du kan blive klogere på, hvordan du kan beregne afkastet på dine aktier her.

Når man skal bestemme den optimale spredning, kigger man f.eks. på det, der kaldes standardafvigelsen. Ofte gælder det, at jo større spredning du laver, jo mindre bliver standardafvigelsen og dermed din risiko. Du kan blive klogere på begrebet standardafvigelse i vores finansordbog.

Risiko afhænger af branche

Aktiekurser i forskellige brancher svinger nødvendigvis ikke i samme takt. Ofte vil cykliske aktier svinge mere end defensive aktier. Cykliske aktier er relateret til de mere konjunkturfølsomme brancher. Det kan eksempelvis være virksomheder indenfor finans- eller byggebranchen. Når en krise rammer, vil det typisk være de cykliske aktier, der bliver hårdest ramt, og risikoen ved investering i cykliske aktier kan derfor være høj.

Derimod vil du som investor typisk påtage dig en mindre risiko, hvis du investerer defensive aktier. Dvs. aktier der kun i et begrænset omfang bliver påvirket af de økonomiske konjunkturer. Det kan være virksomheder inden for fødevarer, hospitalsudstyr og andre nødvendighedsvarer.

Ofte vil en blanding af de to typer af aktier være at foretrække, men det afhænger blandt andet af din investeringsstrategi og risikoprofil. Som hovedregel gælder det, at jo højere afkast man ønsker at opnå på sin aktieinvestering – og på investeringer generelt – jo højere risiko er man også nødt til at påtage sig. Det skyldes, at risiko og forventet afkast går hånd i hånd.

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Spredning på tværs af lande

Det kan også være effektivt at sprede dine aktier på tværs af lande, så der både er danske og udenlandske aktier i din portefølje. Når du investerer i udenlandske aktier med udenlandsk valuta, bør du være bevidst om valutakursrisikoen. Valutakursrisikoen er risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den danske krone. Ved at investere med flere forskellige udenlandske valuta kan man diversificere den samlede valutakursrisiko. For hvis du kun investerer med én udenlandsk valuta, kan du risikere, at negative ændringer i den udenlandske valutakurs æder et ellers positivt afkast op.

Hos Hemonto giver vi dig løbende overblik over din fordeling af valuta i dine afkastrapporter. Dette med henblik på at sikre dig, at du altid har de bedste kort på hånden, når der skal træffes beslutninger om din formue.

Vil du vide mere?

Hvis du ligger inde med spørgsmål – hvad enten det handler om aktier eller afkast – er du meget velkommen til at kontakte os.