Det skal du være opmærksom på, når du sammenligner rapporterne fra dine kapitalforvaltere

Skrevet af Torben Engedal og Anders Dam Haubro“What can’t be measured, can’t be managed, and what can’t be managed, can’t be improved.”

Du kender formentlig citatet af Peter Drucker, som også i allerhøjeste grad har sin berettigelse, når det kommer til kapitalforvaltning.

I denne artikel, stiller vi skarpt på ”measurement”-delen af devisen. Det vil sige, hvordan du bedst muligt ”måler” din kapitalforvaltning, så du kan evaluere og sammenligne dine kapitalforvalteres performance og på den måde blive i stand til løbende at optimere kapitalforvaltningen.

Det er nemlig ikke så simpelt som bare at sammenligne rapporterne fra de forskellige forvaltere, da der kan være væsentlige forskelle på, hvordan de beregner og rapporterer nøgletallene, hvilke data de baserer rapporteringen på og hvilke principper, der ligger til grund for rapporterne. Lad os dykke lidt ned i nogle af de forskelle, inden vi fortsætter.

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning


Eksempler på, hvor forvalternes rapporter adskiller sig fra hinanden

Forvalterne rapporterer afkast på forskellig vis

Der er flere ting, der kan have indvirkning på, om du kan sammenligne dine forvalteres afkast. For det første er der forskel på, om forvalterne præsenterer afkastet før eller efter, diverse omkostninger og refusioner er trukket fra, og der kan også være forskel på, om de tager højde for udbytteskat.

For det andet er der forskellige måder at beregne procentafkast på.

To af de mest anvendte former for afkast er pengevægtet afkast (MWRR) og tidsvægtet afkast (TWR), og det er vigtigt at være opmærksom på, hvilken type afkast din forvalter anvender, da de beregnes på forskellig vis og kan resultere i vidt forskellige procentafkast.

Helt overordnet er forskellen på de to afkastformer, at det tidsvægtede afkast eliminerer effekten af cashflows ind og ud af porteføljen, hvorimod det pengevægtede afkast inkluderer effekten af cashflows.

Det vil også sige, at hvis man beregner afkast for en etårig periode, hvor der ikke forekommer nogen cashflows, vil det pengevægtede og det tidsvægtede afkast være det samme.

Når man beregner det tidsvægtede afkast for en given periode, inddeler man først perioden i delperioder, hvorefter man beregner det procentvise afkast for hver delperiode for til sidst at koble afkastprocenterne for delperioderne sammen til et samlet afkast for perioden.

Beregningen bag det pengevægtede afkast er noget mere kompleks, men målet er at finde det gennemsnitlige årlige afkast af den på ethvert givent tidspunkt investerede kapital.

Lad os tage et eksempel. I nedenstående tabel ses det, at der investeres 100 mio., som i delperiode 1 giver et negativt afkast på 15 mio. svarende til -15 %. Derefter skydes der 25 mio. mere i porteføljen, som således ved anden delperiodes start har en markedsværdi på 110 mio. I delperiode 2 opnås der et afkast på 24,8 mio. svarende til 22,5 %.

Det tidsvægtede afkast for den samlede periode på et år er 4,1 %, mens det pengevægtede afkast er 8,9 %, og de to beregningsmetoder fortæller således to vidt forskellige historier om den samme investeringsperiode.

Nu spørger du måske, hvilken form for afkast der er bedst at bruge, og det afhænger af formålet.

Hvis du ønsker at kende den reelle forrentning af den investerede kapital, er det bedst at se på det pengevægtede afkast. Hvis du derimod ønsker at sammenligne dine forvalteres performance, bør du se på det tidsvægtede afkast, da det ikke påvirkes af, om der tilføres eller trækkes midler ud i den givne periode.

Det tidsvægtede afkast er den internationale beregningsstandard foreskrevet i ”Global Investment Performance Standards” (GIPS), og det er således den metode, der anbefales til brug for måling af kapitalforvaltere.

Du kan læse meget mere om forskellen på de to former for afkast i vores artikel Tidsvægtet eller pengevægtet afkast, som går i dybden med forskellene på de to afkastformer og beregningerne bag.

Forvalterne kan anvende forskellige kursprincipper

Der er også flere ting at være opmærksom på, når det kommer til de kurser, der er anvendt i rapporterne fra dine forvaltere. F.eks. kan kurser på obligationer variere alt efter, om der anvendes lukkekurser eller kurser fra kursleverandører, der også tager højde for, at obligationer ofte handles uden om børsen.

Når det kommer til investeringsforeninger, kan der også være forskel på, om forvalterne rapporterer lukkekurser (altså den pris foreningerne er handlet til) eller Indre Værdi (NAV) (den reelle værdi af foreningen). Indre Værdi opdateres oftere og afspejler i højere grad den reelle værdi af investeringsforeningen end lukkekursen. Hos Hemonto anvender vi Indre Værdi i vores rapporter, da vi mener, at det er mest retvisende.

Så kan der også være forskel på, om dine forvalteres rapporter er handelsdagsopgjorte eller valøropgjorte. Handelsdagen er den dag, hvor man indgår aftalen om at købe et værdipapir. Valørdatoen er den dag, hvor betalingen finder sted og er typisk to børsdage efter handelsdagen.

I de fleste tilfælde har det ikke den store betydning, om rapporterne er handelsdagsopgjorte eller valøropgjorte, men når der skal afstemmes i forbindelse med regnskaber, er det vigtigt at vide, hvilket princip der er brugt i rapporteringen.

Vores rapporter er handelsdagsopgjorte, da det er på handelsdagen, at risikoen tilfalder køberen, og hvis kursen udvikler sig over dagene op til valørdatoen, tilfalder tabet eller gevinsten også køberen. Vi mener derfor, det er det princip, der giver de mest retvisende rapporter.

Der kan altså være store forskelle på dine forvalteres rapportering, og du kan derfor ikke blot sammenligne rapporterne én til én, når du evaluerer forvalternes performance. For at kunne sammenligne dem, skal rapporterne være baseret på de samme principper og de samme beregningsmetoder.

Det er her, konsolideret rapportering kommer ind i billedet.


Konsolideret rapportering gør det muligt at evaluere og sammenligne dine kapitalforvalteres performance

Der er mange fordele ved at få konsolideret rapportering for dine investeringer.

Først og fremmest får du ét samlet overblik over, hvordan din formue er investeret, hvordan det går med dine investeringer, og hvordan det samlede risikobillede ser ud. Dét i sig selv er meget værd, hvis du anvender flere kapitalforvaltere og uden konsolideret rapportering ville skulle følge op på dine investeringer på flere forskellige platforme. Og du kan få overblikket på daglig basis i stedet for på måneds- eller kvartalsbasis, hvor de fleste banker og forvaltere sender rapporter ud.

Og når du får leveret konsolideret rapportering fra en tredjepart, sparer du en masse tid og slipper for selv at skulle ”klippe-klistre” i Excel og regne på tallene fra forvalternes rapporter for at kunne sammenligne dem.

Vigtigst af alt får du med konsolideret rapportering et solidt grundlag for at evaluere og sammenligne dine kapitalforvalteres performance, da alle nøgletal er baserede på samme principper og beregningsmetoder. På den måde kan du være godt forberedt til statusmøderne med dine forvaltere, og du får et solidt grundlag for at træffe de rette investeringsmæssige beslutninger.


OBS: Du bør være varsom med at sammenligne dine forvalteres performance, hvis dine forvaltere har forskellige investeringsrammer. Du kan i det tilfælde med fordel se på forvalternes risikojusterede afkast, så du i din evaluering tager højde for, at forvalterne har investeret med forskellige risikoniveauer.

Du kan læse mere om risikojusteret afkast i denne artikel: Derfor skal du kigge på det risikojusterede afkast, når du sammenligner dine forvaltere.

Få konsolideret rapportering fra en uafhængig tredjepart med datakvalitet og kundeservice i højsædet

Hos Hemonto er vi eksperter i konsolideret rapportering. Vi samler data på tværs af dine forvaltere og oversætter dem til værdifuld indsigt i din kapitalforvaltning, så du får et stærkt grundlag for dine investeringsmæssige beslutninger.


Kundeudtalelse: ”I ville have været stolte af jeres materiale…”

En kunde, der for nyligt havde statusmøde med en af sine kapitalforvaltere, havde brugt vores materiale til at forberede sig til mødet og udtalte efterfølgende: “Hvis I havde været en flue på væggen til mødet, så ville I have været stolte over jeres materiale og min brug af det. Mødet ændrede totalt karakter, og det åbnede op for de snakke med forvalteren, som var mest relevante.”

Ovenstående er et godt eksempel på, at det kan føre til en udbytterig dialog med forvalteren, hvis man selv forud for mødet har evalueret kapitalforvaltningen med udgangspunkt i konsolideret rapportering.

Vi har taget et aktivt valg om ikke at rådgive om investering i enkeltpapirer, og vi tilbyder ikke egne investeringsprodukter. På den måde kan vi være 100 % uafhængige af finansielle institutioner og har således udelukkende vores kunders interesse for øje. Derudover har vi valgt ikke at outsource drift og produktion til andre lande, da det er vigtigt for os at være tæt på vores kunder og sikre den bedste kundeservice og højeste datakvalitet.

Hemontos investeringsoverblik på telefon, tablet og computer

Med over 15 års erfaring har vi analyseret mere end 1.000 komplekse porteføljer, og vi overvåger samlet set investeringer for mere end 400 mia. kr. for vores kunder. Vi har således markedets største datagrundlag og dybdegående indsigt i såvel komplekse som mindre komplekse investeringsopsætninger.

Vores rapportering kan rumme hele dit investeringsunivers – både likvide og illikvide investeringer – og vi skræddersyr den nøjagtigt til dine behov, så du får præcis den indsigt, du har brug for. Hvad end det er det hurtige overblik eller mere detaljeret indsigt.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil have en uforpligtende introduktion til mulighederne med konsolideret rapportering fra Hemonto.

Torben Engedal

CFO & Partner

+45 87 42 12 01

te@hemonto.com

Kontakt