Hemonto logo på væg

Artikel om Hemonto i Danmarks Fonde

Den 6. november 2018 bragte Danmarks Fonde en artikel med fokus på, hvordan en finansiel bisidder kan øge fondes indtjening og uddelinger. Der blev lagt vægt på, at fonde kan spare rigtig mange penge, hvis bestyrelsen vil bruge kræfter på at tjekke bon­en, når den har købt formueforvaltning i det finansielle supermarked.

Læs hele artiklen i Danmarks Fonde her.

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Din tillid kan være dyrt købt

Danmarks Fonde beskriver, at fondes kapitalforvaltning typisk er en tillidssag, som overlades til et forvaltningsinstitut eller en anden kapitalforvalter. Det er dog ofte dem, der har haft et langt og loyalt samarbejde med samme bank, som betaler de højeste omkostninger for forvaltningen – og så er tilliden dyrt købt.

”I nogle fonde spiller kapitalforvaltningen helt naturligt en mindre fremtrædende rolle end uddelingerne. Det kan vi for eksempel se ved, at man ikke benytter sig af flere ka­pi­tal­for­val­te­re eller ikke løbende evaluerer resultaterne og sikrer, at de er sammenlignelige på tværs af forvalterne, selvom det bedre kan betale sig” udtaler vores CEO, Ken Gamskjaer, til Danmarks Fonde.

Læs mere om de fordelene ved at anvende flere kapitalforvaltere her, og hvordan I sikrer sammenlignelighed på tværs af forvalterne her.

Hemonto hjælper fonde med at opnå lavere administrations- og investeringsomkostninger samt en bedre udnyttelse af investeringsrammer og kapitalforvaltere. Det kan for en almindelig mellemstor fond betyde en merindtægt på helt op til 250.000 kr. på et år.

Disse faldgruber bør du være opmærksom på

Ofte ser vi, at fondene taber penge på følgende:

  • For høje gebyrer og indirekte investeringsomkostninger
  • For dårlige afkast
  • Forkert risikosammensætning
  • Fejl i kickbacks – det vil sige fejl i de aftalte rabatter på investeringsprodukterne.

Nogle fondes kapitalforvaltningsaftaler indebærer desuden, at forvalteren skal lave mellem 100 og 1.000 enkelttransaktioner med de underliggende værdipapirer om året. Det er typisk to-, tre- og firecifrede millionbeløb, der skal investeres – så fejl på selv de yderste decimaler kan koste tusindvis af kroner.

”De fejl, der sker, er ikke nødvendigvis, fordi nogen prøver at snyde, men når IT og mennesker spiller sammen, sker det bare nogle gange, at det går galt. Der er der en stribe af faldgruber, som kræver en løbende monitorering for at sikre sig, at beløbene svarer til det aftalte. Over de sidste tre år har vi fundet konkrete fejl for et tocifret millionbeløb i de betalinger, der opkræves af vores kunders kapitalforvaltere” fortæller Ken Gamskjaer til Danmarks Fonde.

Østifterne evaluerer sine kapitalforvaltere med ledelsesrapportering fra Hemonto

I artiklen i Danmarks Fonde fortæller direktør i Østifterne, Lars Suhr Olsen, om fondens femårige samarbejde med Hemonto. Østifterne er en filantropisk forening, der støtter skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter og almennyttige formål.

I dag anvender Østifterne hele seks forskellige kapitalforvaltere, og ved hjælp af ledelsesrapportering fra Hemonto kan Lars Suhr Olsen vurdere deres performance på et ensartet grundlag. Der kan være stor forskel på, hvordan kapitalforvaltere formidler afkastet i deres afkastrapport, og så er det svært at få et overblik over, hvem der har opnået det bedste resultat. Derfor modtager Lars Suhr Olsen dagligt ledelsesrapportering fra Hemonto på en app, hvor han kan se det risiko-justerede afkast for hver af kapitalforvalterne og de omkostninger, de har haft i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

”Det betyder, at vi kan være mindre fokuserede på benchmark. Når vi har givet vores for­val­te­re den samme bane at spille på, er det noget lettere at vurdere hvem af dem, der har leveret det bedste afkast, hvem der har den laveste risiko, og hvem der har de laveste omkostninger” forklarer Lars Suhr Olsen til Danmarks Fonde og uddyber:

”Det gør det let for os at følge med i, hvordan det går med formueafkastet. Vi giver ikke de enkelte forvaltere karakterer eller fortæller dem, hvordan de klarer sig i forhold til de andre forvaltere. Og vi skifter ikke kapitalforvaltere i tide og utide. Men de ved jo hver især, at der er andre end dem, der forvalter porteføljen for os. Så det gør måske også, at de alt andet lige er lidt mere skarpe.”

Sådan bevarer Østifterne overblikket over kapitalforvaltningen

Hemonto hjælper desuden Østifterne med at få et overblik over og en indsigt i deres omkostninger til kapitalforvaltning.

”Hemonto har bedre muligheder for at gennemskue de indirekte omkostninger i forskellige investeringsforeninger. Derved kan vi bedre se, hvad investeringsforeningerne trækker ud af vores afkast til dækning af deres egne omkostninger. Vi er generelt blevet meget til­ba­ge­hold­en­de med at sætte penge i investeringsforeninger, fordi de er dyre. I stedet sætter vi i højere grad pengene direkte i værdipapirer,” fortæller Lars Suhr Olsen til Danmarks Fonde.

Han har ikke et præcist tal på, hvor mange penge samarbejdet med Hemonto har sparet Østifterne, men til Danmarks Fonde udtaler han, at udgifterne til den uafhængige rapportering og råd­giv­ning er tjent hjem.

Vil du vide mere om, hvad Hemonto kan gøre for jer?

Så er du meget velkommen til at kontakte os. Lige nu tilbyder vi at undersøge muligheden for, om jeres fond også kan forvente et højere udbytte ved hjælp af lavere investeringsomkostninger og en bedre forvaltning af formuen. Undersøgelsen er uforpligtende og kan benyttes som dokumentation for effektiviteten af fondens formueaktiviteter. Læs mere om undersøgelsen her.

Kontakt os i dag

Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt