Private Equity og handel med ejerandele

Sådan investerer du i Private Equity og handler med ejerandele


Skrevet af Claes Schouv Eike

Private Equity-markedet er i hastig vækst, og der er efterhånden opstået flere måder, hvorpå man kan investere i og handle med Private Equity. Læs med her, hvor vi giver dig et overblik over de forskellige muligheder for at investere i Private Equity.

Key take-aways:

  • Når man investerer i Private Equity, afgiver man et såkaldt commitment. Man betaler altså ikke beløbet med det samme, men pengene (investorens commitment) kan blive kaldt i hele fondens levetid.
  • Investering i Private Equity er en relativt illikvid aktivklasse, men i nogle tilfælde kan man videresælge sin ejerandel.
  • Man kan også opkøbe andre investorers commitment til en fond og potentielt gøre en god handel.
  • Der er flere forskellige muligheder for at investere i Private Equity udover at afgive et direkte commitment. Man kan f.eks. investere i en børsnoteret PE-fond, i en Private Equity-ETF, via sin bank eller ved at indgå i en co-investering med en PE-fond.

Investoren afgiver et commitment til en Private Equity-fond

Investering i Private Equity foregår typisk på den måde, at et Private Equity-selskab rækker ud til potentielle investorer og pitcher deres fond, hvorefter investorerne kan afgive et såkaldt commitment til fonden.

Når man afgiver et commitment, betyder det, at man binder sig til at investere et bestemt beløb i fonden. Man betaler således ikke beløbet med det samme, men giver et kapitaltilsagn – og det er bindende i hele fondens levetid. Det betyder, at Private Equity-fonden kan ”kalde” pengene, når de får behov for dem til at opkøbe nye virksomheder eller afregne omkostninger. 

Den del af det commitment, investoren endnu ikke har indfriet, kaldes et unfunded commitment.

Investoren har i nogle tilfælde mulighed for at videresælge et commitment eller opkøbe andres

Som udgangspunkt er der ingen vej ud af en Private Equity-investering, når man først har indgået en aftale, da et commitment er bindende.

Der er imidlertid efterhånden opstået et marked for at handle med ejerandele i Private Equity-fonde. Det fungerer på den måde, at investorer sælger deres commitment videre til en anden investor, som så overtager det commitment til den pågældende fond. Det kan for eksempel være en privat investor, et Family Office, en pensionskasse eller en af de såkaldte Secondaries, som er en type af Private Equity-fonde, der opkøber commitments fra andre Private Equity-investorer.

OBS: Hvis du på forhånd vil specificere dine muligheder for at videresælge din ejerandel i en Private Equity-fond, kan du gøre dette i et såkaldt sideletter (læs mere om mulighed for krav specificeret i sideletters her).

Jo større PE-fond jo desto bedre mulighed for at handle

Jo større og mere velrenommeret en fond, du har investeret i, jo større er sandsynligheden for, at du kan sælge din ejerandel og dit commitment videre. 

Du skal dog være opmærksom på, at køber skal have noget ud af at købe din ejerandel og det dertilhørende commitment. Hvis det lykkes at finde en investor, der vil det, skal du derfor være forberedt på et såkaldt haircut, hvilket betyder at du må sælge din ejerandel for mindre, end den er værd. Det kan være, at du for eksempel kun får 80 % af den værdi, som fonden opgør værdien af din ejerandel til.

Private Equity er en illikvid aktivklasse

Derudover er der aldrig nogen garanti for, at du kan sælge dit commitment videre. Private Equity-markedet er et meget mere illikvidt marked end det børsnoterede marked, og det kan derfor være svært at finde en investor, der vil købe ens commitment. Selvom det fortsat nærmere er undtagelsen end reglen, at disse handler finder sted, er markedet i vækst, og der kommer hele tiden flere muligheder for at købe og sælge commitments.

Du skal derfor kun investere i en Private Equity-fond, hvis du er helt sikker på, at du er villig til at committe dig i fondens fulde levetid. Du kan læse mere om Private Equity-fondes livscyklus her.

Opkøb et commitment og gør en god handel

Lige så vel som du i nogle tilfælde kan sælge dit commitment videre til en anden investor, har du selvsagt i princippet også mulighed for at opkøbe andre investorers commitment til en Private Equity-fond, og man kan gøre en god handel, hvis man har mulighed for at købe en andens commitment i den fase, hvor fonden er begyndt at vise resultater, men inden afkastet for alvor tager fart, eller når investoren er presset. Nogle investorer tjente derfor rigtig godt på at købe pressede investorers commitment under finanskrisen.

E-bog

360 grader rundt om Private Equity

Få e-bogen, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag e-bogen.


Du kan investere i en børsnoteret Private Equity-fond eller Private Equity-fund of funds

Derudover er der opstået en tredje måde at handle med Private Equity på, der også giver de mindre investorer mulighed for at være med. Det kan de ved at købe aktier i en børsnoteret Private Equity-fond eller Private Equity-fund of funds. Denne måde at handle med Private Equity på er dog forholdsvis ny, og udvalget af børsnoteret Private Equity er stadig begrænset.

Du kan investere i en Private Equity-ETF

Du har også endnu en mulighed for at investere i Private Equity via det børsnoterede marked. Du kan nemlig også investere i en Private Equity-ETF, der følger et Private Equity-indeks.

Du kan investere via en bank

Flere og flere banker tilbyder, at du kan investere i Private Equity igennem dem. Det fungerer på den måde, at banken selv bliver Limited Partner i en fond, hvorefter de sælger dele af deres commitment videre til deres kunder. Du skal være opmærksom på, at denne måde at handle med Private Equity kan indebære et ekstra lag af omkostninger, da banken også tager betaling for sine services i forbindelse med investeringen.

Du kan indgå i en co-investering med en Private Equity-fond

En form for Private Equity-investering, der vinder frem, er de såkaldte co-investeringer, hvor du som investor (Limited Partner) i en Private Equity-fond kan få muligheden for at indgå i en investering i et selskab sammen med fonden, men ikke via fonden. Det vil sige, at hvis en Private Equity-fond, du har investeret i, tilbyder dig at blive co-investor i en af fondens investeringer, vil du både opnå en ejerandel i selskabet via din investering i fonden, men derudover vil du også få en direkte ejerandel i selskabet eller en andel via en såkaldt dedikeret co-investment vehicle, der oprettes til at foretage co-investeringer.

For Private Equity-selskabet bag Private Equity-fonden (General Partner) kan co-investeringer have den fordel, at hvis de identificerer en attraktiv investeringsmulighed, men fonden ikke alene har kapital nok til eller af diversifikationsårsager er forhindret i at foretage investeringen alene, så kan de alligevel få muligheden for at investere i det pågældende selskab, hvis nogle af fondens Limited Partners vil indgå i investeringen som co-investorer. På den måde risikerer de heller ikke, at en konkurrerende Private Equity-fond indgår investeringsaftalen i stedet for.

For dig som investor kan en co-investering have den fordel, at du betaler reducerede fees eller ofte slet ingen fees i forbindelse med din co-investering og får en større andel i en potentielt attraktiv investering, end du får via din andel af fonden alene. Co-investeringer er således en effektiv måde at reducere sine gennemsnitlige omkostninger på.

Co-investeringer er imidlertid et komplekst område, og du bør altid udføre din egen due diligence, inden du siger ja til at indgå en co-investering. Derudover stiller området krav til din evne til at vurdere, hvilke co-investeringsmuligheder du bør gå med i.

Du kan selv kontakte en PE-fond

Sidst men ikke mindst har du naturligvis også muligheden for selv at researche dig frem til og kontakte en Private Equity-fond, der går godt i spænd med din investeringsstrategi, situation og ønsker.

Du har nu fået et indblik i de forskellige måder, hvorpå du kan handle med Private Equity. Vælger du at investere i flere Private Equity-fonde, er det altafgørende, at du udarbejder en samlet rapportering for dem, hvis du vil bevare overblikket over dit samlede unfunded commitment og sammenligne de forskellige fondes resultater.

Få overblik over dit samlede unfunded commitment og sammenligne fondenes resultater

Det kan være svært at bevare overblikket over sit samlede unfunded commitment og resultaterne af investeringerne på tværs af de forskellige fonde, man har investeret i.

Opgaven bliver ikke lettere af, at der ingen fælles standard er blandt Private Equity-fonde, hvad angår deres beregning og rapportering af fondens omkostninger og resultater. Det betyder også, at man som investor ikke umiddelbart kan sammenligne de nøgletal og afkastprocenter, der kommer fra de forskellige fonde.

Hos Hemonto har vi lang erfaring med rapportering af Private Equity. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. Den viden bruger vi til at give dig et komplet overblik over fondenes afkast og dine unfunded commitments via vores investeringsapp og webportal.

Overblik over private equity commitments via Hemontos app

Ved at anvende samme metode til beregning af de forskellige Private Equity-nøgletal på tværs af alle fonde giver vi dig mulighed for at sammenligne fondenes resultater. På den måde er du bedre klædt på til at træffe de bedste beslutninger for dine Private Equity-investeringer.

Kontakt os i dag

Torben Engedal

CFO & Partner

+45 87 42 12 01

te@hemonto.com

Kontakt