Kan ESG-investeringer betale sig?

ESG og bæredygtige investeringer er et af de helt store samtaleemner i den finansielle verden, hvor flere og flere investorer har et ønske om at investere i overensstemmelse med deres værdier.

Hos Hemonto oplever vi også en stadig større interesse for ESG-investering. Samtidig bliver vi ofte mødt af spørgsmålet om, om det går ud over afkastet at investere bæredygtigt.

Baseret på den nuværende litteratur samt vores analyser er det vores vurdering, at det helt overordnet ikke vil gå ud over dit afkast at investere bæredygtigt. Det er dog vigtigt at understrege, at der er mange forskellige måder at investere bæredygtigt på, hvilket gør det svært at nå til en ensidet konklusion.

Læs med her, hvor vi ser nærmere på, om selskaber med stærke ESG-ratings kan forbedre din porteføljes afkast.

E-bog

Værd at vide om bæredygtig investering

Denne e-bog guider dig sikkert gennem ESG-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen.

Bog: Værd at vide om bæredygtig investering - vi guider dig gennem ESG-junglen

De største argumenter for og imod, at ESG-investeringer vil forbedre dit afkast

Emnet er blevet debatteret kraftigt, siden ESG-investeringer begyndte at dukke op i investeringsbilledet. Det største argument for, at ESG-faktorer har en sammenhæng med selskabers performance er, at disse forhold reducerer en lang række risici, som ellers kunne skade selskabets vækst og indtjening på den lange bane.

Derudover er bæredygtighed blevet en vigtig del af samfundsdebatten og en vigtig faktor for mange investorer. Det giver øget efterspørgsel på produkter med fokus på bæredygtighed og fremmer afkastet.

På den anden side er det største modargument, at du går glip af investeringsmuligheder og afkast, hvis du vil investere bæredygtigt. Der skyldes, at du udelukker visse selskaber fra dit investeringsunivers, som potentielt kunne give dig et merafkast.

Holdningen er ofte, at hvis du ekskluderer de såkaldte ”syndefulde” selskaber, så er der bare nogle andre, som investerer i dem i stedet, og så efterlader du et højere forventet afkast til de investorer, der ikke inddrager ansvarlig investering i deres investeringsovervejelser.


Der findes ikke én empirisk konklusion, men de seneste år er resultaterne blevet tydeligere

Der er endnu ikke ét klart svar på, hvorvidt ESG-investeringer kan betale sig på bundlinjen, når man ser bort fra de etiske og moralske aspekter. Et af de helt store problemer med at nå til en fælles konklusion på området er, at der er store forskelle på terminologien inden for bæredygtig investering, og at der ikke findes en fælles standard for måling af ESG.

Det betyder for eksempel, at det samme selskab kan modtage forskellige ESG-vurderinger fra de forskellige analysehuse. Det betyder også, at analyser og undersøgelser, som ser nærmere på sammenhængen mellem bæredygtighed og performance, kan have meget forskellige fremgangsmåder. Dog ser det ud til, at forskningen inden for de sidste fem år har givet mere konsistente resultater.

I et metastudie fra 2021 har NYU Stern Center for Sustainable Business og Rockefeller Asset Management analyseret mere end 1.000 studier i forskningsartikler fra 2015-2020. Ud af de studier, som fokuserer på forholdet mellem bæredygtighed og performance ud fra investeringsmæssige faktorer som f.eks. alfa eller sharpe ratio, viser 59 %, at ESG-investeringer giver lignende eller bedre resultater end konventionelle investeringstilgange. Kun 14 % viser negative resultater.

Du kan se resultaterne af metastudiet herunder:

Resultaterne indikerer altså, at du som investor ikke skal være så bange for, at det vil koste dig på afkastet, hvis du vælger at tænke bæredygtighed ind i din investeringsstrategi. Derimod tyder det på, at selskaber med gode ESG-vurderinger giver mindst lige så gode resultater som konventionelle investeringer.

Her er det dog vigtigt at huske på, at historiske afkast aldrig er en garanti for fremtidige afkast. Samtidig kan studierne kun konkludere en sammenhæng mellem en virksomheds ESG-vurdering og dens finansielle performance, men ikke forklare årsagssammenhængen.

Et nyt studie fra Swiss Finance Institute konkluderer imidlertid, at ESG-investeringers performance det seneste årti primært har været drevet af et prispres som følge af den stigende efterspørgsel efter bæredygtige produkter. Det har givet høje realiserede afkast, der ikke nødvendigvis afspejler høje forventede afkast fremadrettet.

Eksempel: Afkast på ESG-ETF’er slår benchmark

Som eksempel har vi sammenlignet tre fonde, der tager højde for bæredygtighed, med en tilsvarende fond, som ikke gør. Helt konkret har vi sammenlignet ETF’en MSCI World med tre ETF’er, som alle tager udgangspunkt i MSCI World, men inddrager forskellige ESG-faktorer.

Du kan se en oversigt over fondene herunder:

ESG-investeringer - sammenligning af tre ESG-ETF'ers afkast med et bredt indeks.
Kilde: BlackRock 
E-bog

Værd at vide om bæredygtig investering

Denne e-bog guider dig sikkert gennem ESG-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen.

Bog: Værd at vide om bæredygtig investering - vi guider dig gennem ESG-junglen

Som det ses af tabellen ovenfor, har MSCI World ESG Screened den laveste vurdering af de tre ESG-ETF’er, mens MSCI World SRI har den højeste ESG-vurdering.

Vi har sammenlignet afkastet på de tre ESG-ETF’er med det brede indeks MSCI World med højde for, hvornår de forskellige ETF’er blev lanceret.

Fælles i alle tre tilfælde er, at ESG-ETF’erne har klaret sig bedre end MSCI World. Det vil sige, at hvis du blot havde investeret i det brede indeks i stedet for én af de fonde, som inddrager ESG-faktorer, så var du gået glip af et merafkast.

ESG-investeringer - sammenligning af tre ESG-ETF'ers afkast med et bredt indeks.

Svaret på det store spørgsmål: Kan ESG-investering betale sig?

Vi kan ikke give dig et endegyldigt svar, men alt tyder på, at det ikke går ud over afkastet i nævneværdig grad.

Vores anbefaling er derfor klar: Hvis du går og overvejer at investere bæredygtigt, så er det bare at komme i gang.

Du skal dog ikke investere i bæredygtighed udelukkende med merafkast for øje, men du skal heller ikke lade være, fordi du er bange for, at det går ud over dit afkast. I sidste ende handler det både om at gøre en positiv forskel i verden med dine investeringer og samtidig opnå et godt afkast.

Vores anbefaling er, at du først og fremmest gør dig nogle overvejelser om, hvilke krav og ønsker du har til bæredygtighed, og hvor meget det skal fylde i din portefølje. På den måde kan du udforme en ESG-strategi for dine investeringer, som du kan bruge som supplement til din nuværende investeringsstrategi, så der er balance mellem dine mål for afkast, risiko og bæredygtighed.


Skal vi hjælpe dig med at udforme din ESG-strategi?

På baggrund af vores mangeårige erfaring inden for området kan vi hjælpe dig med at udarbejde en skræddersyet ESG-strategi, der kan implementeres i praksis, og som har dine krav og værdier som omdrejningspunkt. Undervejs i processen hjælper vi dig med de valg og overvejelser, der ellers kan få udarbejdelsen af en sådan strategi til at virke uoverskuelig.

I samarbejde med Matter udfører vi en dybdegående analyse af din portefølje, og sammen med dig udarbejder vi en konkret plan for implementeringen af strategien. Efterfølgende screener vi løbende din portefølje, så du kan vide dig sikker på, at den fortsat lever op til dine krav.

Kontakt os i dag

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt