Aktiemarkedet i Danmark

Få et overblik over det danske aktiemarked, når vi bl.a. gennemgår C20-indekset, aktiekurserne og beregning af aktieafkast. Læs med og bliv klogere på aktiemarkedet her.

C20 er blevet til C25

Det mest kendte danske aktieindeks er C25-indekset. D. 18. december 2017 blev indekset udvidet fra 20 til 25 virksomheder. Indekset skiftede i den forbindelse navn fra C20 Cap-indekset til C25-indekset. C25-indekset indeholder de 25 mest omsatte, børsnoterede danske aktier på NASDAQ Copenhagen. C25-indekstet bliver revideret to gange om året, hvor der laves udskiftninger, hvis andre virksomheder i mellemtiden har opnået større omsætning.

I C25-indekset kan du blandt andet finde aktier fra virksomheder som Novo Nordisk og A.P. Møller – Mærsk. Aktierne i C25-indekset er likvide og dermed nemt omsættelige. Det betyder, at det som udgangspunkt er muligt at købe og sælge sine C25-aktier meget tæt på børskursen.

Fakta

Børskursen er markedsprisen på en aktie – det vil sige den pris, køber og sælger af aktien er blevet enige om.

Hvad er C25-indekset?

C25-indekset giver et godt overblik over de danske aktier, og ofte vil man blive henvist til C25-indekset, hvis man spørger, hvordan aktiemarkedet og de danske aktier klarer sig.

C25-indekset er både et markedsvægtet indeks og et CAP-indeks. De enkelte selskaber indgår i indekset med en vægt svarende til deres markedsværdi – heraf betegnelsen markedsvægtet indeks. Det betyder i praksis, at store selskaber som Novo Nordisk og A.P. Møller Mærsk vægter mere end mindre selskaber som Lundbeck og DSV. Kursudviklingen i de store virksomheder påvirker derfor indeksets kursudvikling i højere grad end de mindre virksomheder.

Som nævnt er C25-indekset også et CAP-indeks. Det betyder, at der er et forudbestemt maksimum for, hvor meget en enkelt aktie kan vægte i indekset. Maksimum er på 20% i C25-indekset, og derfor kan ingen aktier i indekset vægte mere end 20% i kursudregningen for indekset. Hvis grænsen nåes, starter aktien forfra med en vægt på 15%. Markedsværdien af Novo Nordisk er eksempelvis så høj, at den overstiger CAP-grænsen på 20%. Derfor er vægtningen af Novo Nordisk blevet reguleret ned til 15%.

Hvad påvirker aktiekurserne?

Aktiekurser bestemmes af udbud og efterspørgsel. Det er i høj grad fremtidige forventninger til den enkelte virksomhed, der danner grundlag for udviklingen i virksomhedens aktiekurs. Ligeledes kan makroøkonomiske forhold, forhold i branchen samt forhold i virksomheden spille ind på en virksomheds aktiekurs.

Desuden bliver aktiekurser ofte påvirket af markedspsykologi – særligt på kort sigt. Hvis en aktie eksempelvis er faldet meget i en periode, kan der opstå panik hos aktionærerne. Det kan få flere aktionærer til at sælge ud og resultere i, at kursen falder overdrevent i en periode.

Det er dog rigtig svært at udvælge de rigtige handelstidspunkter på aktiemarkedet. Flere studier viser, at det ofte er mest hensigtsmæssigt at blive i markedet i stedet for at forsøge at gætte de rigtige tidspunkter at handle på. Det skyldes, at ingen kan se ind i fremtiden, og at handelsomkostningerne nemt kan æde afkastet op.

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Kendetegn ved danske aktier udenfor C25-indekset

Det er også muligt at investere i danske aktier, som ligger udenfor C25-indekset. Det indebærer aktier fra Small Cap, Mid Cap eller Large Cap segmentet. Virksomhederne er opdelt i disse Cap-segmenter på baggrund af deres markedsværdi. Typisk vil virksomhederne i C25-indekset være placeret i Large Cap segmentet. Large Cap og C25-indekset er dog uafhængige af hinanden, da Cap-segmentet er baseret på markedsværdi og C25-indekset er baseret på omsætning. Large Cap indeholder således også aktier, som ligger udenfor C25-indekset.

Virksomheder i Small Cap og Mid Cap segmentet har ikke en en lige så høj børsværdi som virksomhederne i Large Cap. Aktierne i Small Cap og Mid Cap er ligeledes mindre likvide, fordi de ikke handles lige så ofte.

Desuden kan der investeres i opstartsselskaber på First North. Her er der også tale om mindre likvide aktier. Som investor bør du altid være opmærksom på, at omkostninger til spreads kan være større her. Spread er forskellen mellem prisen, som en køber tilbyder, og prisen, som en sælger forlanger. Risikoen ved investering i mindre likvide danske aktier kan være høj. Det giver samtidig mulighed for at opnå et højt afkast, som kan ligge væsentligt over det gennemsnitlige afkast på en aktie fra C25-indekset.

Beregn afkast på dine aktier

Der er forskellige metoder til beregning af aktieafkast afhængig af, om du investerer selv eller har givet kapitalforvaltere mandat til at investere for dig. Ved investering i danske aktier vil dit afkast afhænge af udviklingen i aktiekursen og eventuelle modtagne udbyttebetalinger. Hvis du investerer i aktier med udenlandsk valuta, bør ændringer i den udenlandske valutakurs også indgå i beregningen af dit aktieafkast.  

Tidsvægtet eller pengevægtet afkast?

Hvis du investerer gennem kapitalforvaltere, udregner dine forvaltere dit afkast. Det kan dog ofte godt betale sig at regne efter. Hvis du ønsker at sammenligne dine forvalteres performance, bør du være opmærksom på, at dine kapitalforvaltere kan benytte flere forskellige metoder til beregning af afkast – heriblandt det tidsvægtede afkast og det pengevægtede afkast. Det er essentielt, at du baserer din sammenligning af afkast på et ens grundlag. Som udgangspunkt bør det tidsvægtede afkast være den foretrukne metode, når man skal sammenligne sine kapitalforvaltere. Det skyldes, at det tidsvægtede afkast viser den reelle kapitalforvalters performance.

Læs mere om tidsvægtet og pengevægtet afkast her.

Vil du vide mere om aktier?

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om aktier eller ønsker gode råd til, hvordan aktier effektivt kan suppleres til din portefølje.