Hemonto medarbejder sidder foran computer

Din guide til hedgefonde

Skrevet af Søren Hansen og Eva Marie Keemink

Investorer interesserer sig i stigende grad for hedgefonde, der kan fungere som et supplement til en eksisterende portefølje. Begrebet hedgefond er meget bredt og er en form for catch all for de fonde, der ikke passer ind i rammerne for traditionelle investeringsfonde.

Formålet med en hedgefond er at udarbejde en strategi og risikoprofil, hvor porteføljeforvalteren – eller manageren – har meget bredere muligheder for at agere end i almindelige investeringsfonde. 

Hedgefonde kan dog være ganske svære at gennemskue for den almindelige investor. Set i lyset af, at der også kommer flere og flere fonde til, er det vigtigt, at man ser sig godt for, før man vælger at investere. 

Her giver vi dig en introduktion til hedgefonde inklusiv de fordele og ulemper, man skal være opmærksom på som investor.

Key takeaways:

 • I en hedgefond har porteføljeforvalteren bredere muligheder for at agere end i en almindelig investeringsfond.
 • Hedgefonde benytter sig oftest af afledte finansielle instrumenter for at afdække risiko – men også til blandt andet shorting og gearing.
 • Hedgefonde kan være meget komplicerede, men er det ikke nødvendigvis.
 • En investering i en hedgefond er for det meste relativt illikvid på grund af en vanskelig prisfastsættelse.
 • Hedgefonde er for professionelle investorer.

Hvad betyder hedgefond?

Hedge betyder afdækning, og i denne kontekst betyder det afdækning af risiko. Alle investeringer indebærer som bekendt en risiko, og den risiko kan man afdække ved at benytte forskellige finansielle instrumenter. Man kan hedge risiko ved både tab og gevinst. Det kan f.eks. være, at man ønsker at afdække den valutarisiko, der er forbundet med udsving i valutakurserne. Hedging giver investorer mulighed for at generere afkast i perioder, hvor markedet falder, men også risiko for manglende afkast, når markedet stiger.

Hvordan fungerer en hedgefond? 

En hedgefond er en form for finansielt partnerskab mellem en porteføljeforvalter (der også selv kan være investeret i fonden) og en række investorer.

En hedgefond fungerer i princippet på samme måde som en almindelig investeringsfond, men den har en mere kompleks investeringsstrategi, hvor forvalteren har mulighed for at benytte sig af finansielle instrumenter. Når det så er sagt, kan hedgefonde både være meget komplicerede, men de kan på den anden side også være mere simple. 

F.eks. findes der hedgefonde, der udelukkende fokuserer på at udnytte forskellen på to aktiver. Men der findes også hedgefonde, som anvender mange forskellige finansielle instrumenter og investerer i mange alternative produkter.

I og med, at der er så stor forskel på hedgefonde, er der også meget stor forskel på det afkast de genererer. Investerer man i en hedgefond, kan man være heldig at opnå et virkelig godt afkast på sin investering, men man kan på den anden side også risikere at tabe det hele. 

Hvilke teknikker benytter hedgefonde?

De første hedgefonde, der blev stiftet i 1949 (Morningstar), sikrede sine aktieinvesteringer ved at benytte sig af shorting, hvor man udnytter markedet, når det falder.

I dag benytter hedgefonde sig af mange forskellige finansielle instrumenter, men nogle af de mere velkendte metoder er shorting og gearing. 

Som nævnt er shorting et finansielt instrument, man kan bruge for at generere afkast, når et aktiv falder. Lidt forenklet fungerer shorting sådan, at man sælger et aktiv, som man har lånt, og køber det tilbage på et tidspunkt, hvor aktivet (forventeligt) er faldet i værdi. 

Illustration af shorting
Shorting er et af de finansielle instrumenter, som hedgefonde kan benytte sig af.

Den anden metode, som mange hedgefonde benytter sig af er gearing. Gearing fungerer helt simpelt ved, at man låner penge, som man investerer. Ligesom ved ejendomshandel, hvor man låner penge til f.eks. at investere i et hus, hvor man har mulighed for at opnå et afkast ved et senere salg. En hedgefond kan dog også blot handle produkter, der er shortede eller gearede i forvejen. 

Shorting og gearing er metoder, som en forvalter kan bruge for at styre det samlede risikobillede og fungerer dermed ofte som en del af en større investeringsstrategi.

Hvad investerer en hedgefond i?

Hedgefonde benytter sig som nævnt af forskellige typer af finansielle instrumenter til at afdække risiko og generere afkast til investorerne. Men hvilke aktiver investerer hedgefonde så i? Svaret er alt mellem himmel og jord. Nogle hedgefonde er meget specifikke og investerer kun i enkelte aktivklasser, men en stor del af fondene investerer i mange forskellige aktivklasser og veksler mellem dem. Det kan f.eks. være aktier, obligationer, råvarer, valuta, fonde mv.

Whitepaper

10 gode råd til bedre overvågning af din formue

Få vores whitepaper med 10 konkrete råd til at få mest muligt ud af investeringerne og samtidig være på forkant med fald i markedet.

Hvem kan investere i en hedgefond?

I og med at en hedgefond kan være en både kompliceret og risikofyldt investering, er det vigtigt, at man har den erfaring og viden, som det kræver at forstå produktet og den risiko, som man påtager sig ved at investere. Derfor skal man som udgangspunkt være kvalificeret som professionel investor for at købe sig ind i en hedgefond. Bankerne tager nemlig – som med alle andre former for investering – ikke ansvar for den risiko, der er forbundet ved at investere i en hedgefond.

Ud over at være godkendt som professionel investor hos banken, skal man typisk kunne lægge en ret stor minimumsinvestering – ofte fra omkring 100.000 euro. Det kan i sig selv være en barriere for, at den almindelige investor kan investere i en hedgefond. 

Fordele og ulemper ved at investere i en hedgefond

Her har vi listet en række af de fordele og ulemper, der kan være forbundet med at investere i hedgefonde.

Hvad er fordelene ved at investere i hedgefonde?

 • Mulighed for at opnå højere afkast end ved investering i traditionelle investeringsfonde.
 • Diversifikation af porteføljerisiko.
 • Beskyttelse af kapital i et faldende marked.

Hvad er ulemperne ved at investere i hedgefonde?

 • Det kan være meget svært at gennemskue, hvordan en hedgefond investerer midlerne.
 • Hedgefonde er ofte dyre at investere i, og man betaler som investor typisk både et manager- og performancegebyr.
 • På grund af en vanskelig prisfastsættelse er hedgefonde relativt illikvide. Man kan typisk kun trække sin investering ud en gang om måneden. 

Vil du vide mere om hedgefonde, og om denne type investering kunne være et godt element i din portefølje? Så er du meget velkommen til at kontakte os.

Overskrift her…

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt