ISIN-kode (fondskode)

Noterede papirer har altid en entydig ISIN-kode, som i Danmark ofte kaldes en fondskode. Det er en 12-cifret kode, der starter med landets kendingsbogstaver – eksempelvis Danmark DKXXX. Unoterede papirer kan også tildeles en entydig ISIN-kode. I Danmark er det værdipapircentralen (VP SECURITIES), der er ansvarlig for tildeling af ISIN-koder.

Noterede papirer har altid en entydig ISIN-kode, som i Danmark ofte kaldes en fondskode. Det er en 12-cifret kode, der starter med landets kendingsbogstaver – eksempelvis Danmark DKXXX. Unoterede papirer kan også tildeles en entydig ISIN-kode. I Danmark er det værdipapircentralen (VP SECURITIES), der er ansvarlig for tildeling af ISIN-koder.