Investeringskredit

Såfremt en kunde har lånt til køb af værdipapirer, trækkes beløbene typisk over en investeringskredit med en variabel rente.