Refusion

Refusion er opgjort som alle positive tilbageførsler i perioden. Dette inkluderer refusion af eventuelle indirekte omkostninger som følge af beholdningen i investeringsforeninger.

Refusion er opgjort som alle positive tilbageførsler i perioden. Dette inkluderer refusion af eventuelle indirekte omkostninger som følge af beholdningen i investeringsforeninger.