Shorting

Shorting også kaldet ’Short selling’ eller på dansk ’kort position’ betyder, at man sælger et værdipapir, som man ikke ejer på salgstidspunktet, men i stedet har lånt af en anden investor såsom en investeringsfond. Når det lånte værdipapir skal leveres tilbage, skal det købes i markedet til den aktuelle kurs. Intentionen er derfor at profitere på en faldende kurs.

Shorting også kaldet ’Short selling’ eller på dansk ’kort position’ betyder, at man sælger et værdipapir, som man ikke ejer på salgstidspunktet, men i stedet har lånt af en anden investor såsom en investeringsfond. Når det lånte værdipapir skal leveres tilbage, skal det købes i markedet til den aktuelle kurs. Intentionen er derfor at profitere på en faldende kurs.