Terminsforretning

En terminsforretning er en unoteret “future forretning” mellem to parter, hvor det aftales, at der købes eller sælges et værdipapir til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato.

Det er muligt at handle aktier, obligationer, hedgefonde og strukturerede aktier på terminsforretning. Den største andel af terminsforretninger indgås dog på valutamarkedet.

En terminsforretning er en unoteret “future forretning” mellem to parter, hvor det aftales, at der købes eller sælges et værdipapir til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato.

Det er muligt at handle aktier, obligationer, hedgefonde og strukturerede aktier på terminsforretning. Den største andel af terminsforretninger indgås dog på valutamarkedet.