Udløb

Udløb betegner den dato, hvor en obligation er færdigafviklet (udtrukket endeligt), eller hvor hele obligationens hovedstol udbetales.