Udløb

Udløb betegner den dato, hvor en obligation er færdigafviklet (udtrukket endeligt), eller hvor hele obligationens hovedstol udbetales.

Udløb betegner den dato, hvor en obligation er færdigafviklet (udtrukket endeligt), eller hvor hele obligationens hovedstol udbetales.